LED Vỏ Kim Loại (22)

List product List gallery

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 12VDC

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 12VDC

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 12VDC

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 12VDC

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 24VDC

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 24VDC

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 24VDC

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 24VDC

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 220VAC

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 220VAC

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 220VAC

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 220VAC

LED Trắng 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: W-8-24V, nguồn: 24VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

LED Trắng 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: YL-8-12V, nguồn: 12VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 114 Cái

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 12V

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: BL-8-12V, nguồn: 12VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 135 Cái

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 12V

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: YL-8-24V, nguồn: 24VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 137 Cái

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: BL-8-24V, nguồn: 24VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 285 Cái

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: GR-8-24V, nguồn: 24VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: GR-8-12V, nguồn: 12VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 85 Cái

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 12V

LED Đỏ 16mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: R-16-12V, nguồn: 12VDC
OEM

99,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Đỏ 16mm Vỏ Inox 304 12V

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: R-8-24V, nguồn: 24VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 24V

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: R-8-12V, nguồn: 12VDC
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 12V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký