LED Vỏ Kim Loại (22)

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 81 Cái

LED Trắng 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: W-8-24V, nguồn: 24VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 79 Cái

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 24VDC

Nguồn: 24VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

LED Xanh Dương 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

LED Đỏ 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái

LED Vàng 6mm Vỏ Inox 12VDC

Nguồn: 12VDC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: BL-8-24V, nguồn: 24VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 253 Cái

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: YL-8-24V, nguồn: 24VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Xanh Dương 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: BL-8-12V, nguồn: 12VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

LED Vàng 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: YL-8-12V, nguồn: 12VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 104 Cái

LED Xanh Lá 6mm Vỏ Inox 220VAC

Nguồn: 220VAC, dây nối: 20cm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: R-8-12V, nguồn: 12VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 176 Cái

LED Đỏ 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: R-8-24V, nguồn: 24VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

LED Đỏ 16mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: R-16-12V, nguồn: 12VDC

99,000 đ/Cái

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 12V

P/N: GR-8-12V, nguồn: 12VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

LED Xanh Lá 8mm Vỏ Inox 304 24V

P/N: GR-8-24V, nguồn: 24VDC

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 145 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký