Long Đền Kín (127)

Long Đền Kín M3 x 7mm Dày 0.5mm 304

ID=3mm, OD=7mm, H=0.5mm

330 đ/Con

Long Đền Kín M3 x 8mm Dày 0.5mm 304

ID=3mm, OD=8mm, H=0.5mm

370 đ/Con

Long Đền Kín M3 x 8mm Dày 0.6mm 304

ID=3mm, OD=8mm, H=0.6mm

410 đ/Con

Hàng còn: 793 Con

Long Đền Kín M4 x 8mm Dày 0.6mm 304

ID=4mm, OD=8mm, H=0.6mm

450 đ/Con

Long Đền Kín M4 x 9mm Dày 0.5mm 304

ID=4mm, OD=9mm, H=0.5mm

490 đ/Con

Long Đền Kín M4 x 9mm Dày 0.8mm 304

ID=4mm, OD=9mm, H=0.8mm

530 đ/Con

Hàng còn: 152 Con

Long Đền Kín M4 x 12mm Dày 1mm 304

ID=4mm, OD=12mm, H=1mm

570 đ/Con

Long Đền Kín M5 x 10mm Dày 0.8mm 304

ID=5mm, OD=10mm, H=0.8mm

610 đ/Con

Long Đền Kín M6 x 10mm Dày 1mm 304

ID=5mm, OD=10mm, H=1mm

630 đ/Con

Long Đền Kín M5 x 10mm Dày 1.2mm 304

ID=5mm, OD=10mm, H=1.2mm

650 đ/Con

Hàng còn: 175 Con

Long Đền Kín M5 x 12mm Dày 1mm 304

ID=5mm, OD=12mm, H=1mm

670 đ/Con

Long Đền Kín M6 x 12mm Dày 0.6mm 304

ID=6mm, OD=12mm, H=0.6mm

690 đ/Con

Long Đền Kín M6 x 12mm Dày 1mm 304

ID=6mm, OD=12mm, H=1mm

710 đ/Con

Long Đền Kín M6 x 12mm Dày 1.5mm 304

ID=6mm, OD=12mm, H=1.5mm

730 đ/Con

Long Đền Kín M6 x 13mm Dày 1mm 304

ID=6mm, OD=13mm, H=1mm

750 đ/Con

Long Đền Kín M6 x 16mm Dày 1mm 304

ID=6mm, OD=16mm, H=1mm

770 đ/Con

Long Đền Kín M6 x 18mm Dày 1.2mm 304

ID=6mm, OD=18mm, H=1.2mm

790 đ/Con

Long Đền Kín M6.5 x 12mm Dày 1.5mm 304

ID=6.5mm, OD=12mm, H=1.5mm

810 đ/Con

Long Đền Kín M7.5 x 14mm Dày 0.5mm 304

ID=7.5mm, OD=14mm, H=0.5mm

700 đ/Con

Long Đền Kín M8 x 16mm Dày 0.8mm 304

ID=8mm, OD=16mm, H=0.8mm

720 đ/Con

Long Đền Kín M8 x 16mm Dày 1mm 304

ID=8mm, OD=16mm, H=1mm

740 đ/Con

Long Đền Kín M8 x 16mm Dày 1.2mm 304

ID=8mm, OD=16mm, H=1.2mm

760 đ/Con

Long Đền Kín M8 x 16mm Dày 1.5mm 304

ID=8mm, OD=16mm, H=1.5mm

780 đ/Con

Long Đền Kín M8 x 24mm Dày 2mm 304

ID=8mm, OD=24mm, H=2mm

800 đ/Con

Long Đền Kín M10 x 20mm Dày 1.2mm 304

ID=10mm, OD=20mm, H=1.2mm

820 đ/Con

Long Đền Kín M10 x 20mm Dày 1.5nm 304

ID=10mm, OD=20mm, H=1.5mm

840 đ/Con

Long Đền Kín M10 x 20mm Dày 2mm 304

ID=10mm, OD=20mm, H=2mm

860 đ/Con

Long Đền Kín M3 x 7mm Dày 0.5mm Thép Carbon

ID=3mm, OD=7mm, H=0.5mm

280 đ/Con

Long Đền Kín M12 x 24mm Dày 1.2mm 304

ID=12mm, OD=24mm, H=1.2mm

880 đ/Con

Long Đền Kín M12 x 24mm Dày 1.5mm 304

ID=12mm, OD=24mm, H=1.5mm

900 đ/Con

Long Đền Kín M12 x 24mm Dày 2mm 304

ID=12mm, OD=24mm, H=2mm

920 đ/Con

Long Đền Kín M14 x 28mm Dày 2mm 304

ID=14mm, OD=28mm, H=2mm

940 đ/Con

Long Đền Kín M16 x 30mm Dày 2mm 304

ID=16mm, OD=30mm, H=2mm

960 đ/Con

Long Đền Kín M16 x 30mm Dày 3mm 304

ID=16mm, OD=30mm, H=3mm

980 đ/Cái

Long Đền Kín M18 x 34mm Dày 3mm 304

ID=18mm, OD=34mm, H=3mm

1,000 đ/Con

Long Đền Kín M20 x 37mm Dày 3mm 304

ID=20mm, OD=37mm, H=3mm

1,020 đ/Con

Long Đền Kín M2 x 4mm Dày 0.3mm 304

ID=2mm, OD=4mm, H=0.3mm

250 đ/Con

Long Đền Kín M22 x 39mm Dày 3mm 304

ID=22mm, OD=39mm, H=3mm

1,040 đ/Con

Long Đền Kín M24 x 44mm Dày 3mm 304

ID=24mm, OD=44mm, H=3mm

1,060 đ/Con

Long Đền Kín M2.7 x 6.8mm Dày 0.5mm Inox 201

ID=2.7mm, OD=6.8mm, h=0.5mm

220 đ/Con

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký