Mạch ADC (7)

PCF8591 Mạch Chuyển Đổi AD-DA

Vào: 2.5 ~ 6VDC, giao tiếp I2C

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

ADS1115 Mạch Chuyển Đổi ADC

16Bit, nguồn: 2.0~5.5VDC, 150μA

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

ADC0809 Mạch Chuyển Đổi Analog To Digital

Nguồn: 5VDC, vào analog: 0~5VDC, size is: 5.5x4.2cm

88,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

TM7705/AD7705 Dual Channel 16 bit ADC

Nguồn: 3.3V hoặc 5.0V DC, ADC 16 bit kép AD7705, Tốc độ cập nhật 500Hz

55,000 đ/Cái

Hết hàng

ADS1115 4 Channel 16 Bit ADC I2C

Nguồn: 2.0-5.5VDC, Bốn đầu vào ADC 16 bit

77,000 đ/Cái

Hết hàng

PCF8591 Mạch Chuyển Đổi ADC/DAC

Nguồn: 2.5-6VDC, chuyển đổi ADC/DAC 8bit

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

ADS1220 Mạch Chuyển Đổi ADC 24Bit

Nguồn: 2.3-5.5VDC, 24 bit 120μA

169,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký