Mạch ADC (7)

TM7705/AD7705 Dual Channel 16 bit ADC

Nguồn: 3.3V hoặc 5.0V DC, ADC 16 bit kép AD7705, Tốc độ cập nhật 500Hz

53,000 đ/Cái

ADS1115 4 Channel 16 Bit ADC I2C

Nguồn: 2.0-5.5VDC, Bốn đầu vào ADC 16 bit

65,000 đ/Cái

PCF8591 Mạch Chuyển Đổi ADC/DAC

Nguồn: 2.5-6VDC, chuyển đổi ADC/DAC 8bit

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

ADC0809 Mạch Chuyển Đổi Analog To Digital

Nguồn: 5VDC, vào analog: 0~5VDC

88,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

ADS1220 Mạch Chuyển Đổi ADC 24Bit

Nguồn: 2.3-5.5VDC, 24 bit 120μA

169,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

PCF8591 Mạch Chuyển Đổi AD-DA

Vào: 2.5 ~ 6VDC, giao tiếp I2C

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

ADS1115 Mạch Chuyển Đổi ADC

16Bit, nguồn: 2.0~5.5VDC, 150μA

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký