Mạch Bluetooth (43)

Chính hãng PB-03 Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.2
Nguồn: 2.7V ~ 3.6V, dòng điện: ≥200mA
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Chính hãng PB-03M Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.2
Nguồn: 2.7V ~ 3.6V, dòng điện: ≥200mA
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Chính hãng PB-03F Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.2
Nguồn: 2.7V ~ 3.6V, dòng điện: ≥200mA
52.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Dùng cho ESP32-CAM, nguồn: 5VDC (micro USB)
39.000 đ/Cái
Hàng còn: 40
Nguồn: 3.6-6VDC, tương thích với HC-05/06/JDY-31/30
63.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 3.6-6VDC, giao tiếp UART
73.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng TB-02 NodeMCU Ai-Thinker Kit Thu Phát Bluetooth 5.0
Nguồn chip: 5V, dòng điện: ≥50mA
71.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Chính hãng TB-01 Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 4.2
Nguồn: 2.7V ~ 3.6V, dòng điện: ≥50mA
63.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Chính hãng TB-02 Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.0
Nguồn: 2.7V ~ 3.6V, dòng điện: ≥50mA
58.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Chính hãng TB-03F Ai-Thinker Module Thu Phát Bluetooth 5.0
Nguồn: 2.7V ~ 3.6V, dòng điện: ≥50mA
58.000 đ/Cái
Hết hàng
USB2.0, hỗ trợ win7/8/10
97.000 đ/Cái
Hàng còn: 58
Chính hãng ESP32-CAM AI-Thinker Bluetooth Camera OV2640 Module
Nguồn: 5VDC, giao tiếp UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC
234.000 đ/Cái
Hàng còn: 42
Chính hãng FSC-BT616 CC2640R2F Mạch Phát Bluetooth 5.0
129.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng FSC-BT826 Mạch Phát Bluetooth 4.2 Master/Slave Ra Chân Tốc Độ Cao
199.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Chính hãng FSC-BT646 CP005 Mạch Thu Phát Bluetooth 4.2
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng FSC-BT630 nRF52832 Mạch Thu Phát Bluetooth 5.0 30m
179.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng FSC-BT826 Mạch Phát Bluetooth 4.2 Master/Slave Tốc Độ Cao
179.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 1.8-3.6VDC, giao tiếp UART
44.000 đ/Cái
Hàng còn: 45
Nguồn: 3.6-6VDC, giao tiếp UART
53.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp UART
68.000 đ/Cái
Hàng còn: 100
Đế Bluetooth HC-05 HC-06
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 39
Nguồn: 2.0-3.6VDC, 2.4Ghz, khoảng cách truyền 80 mét
86.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Nguồn: 5VDC, giao tiếp UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC, kích thước: 27x40x4
187.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Nguồn: 3.3VDC, 10dBm, dòng: 100-200mA
68.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
Nguồn: 3.3VDC, Bluetooth V3.0 + EDR, giao tiếp UART
48.000 đ/Cái
Hết hàng
HC-06 (Slave) Thu phát Bluetooth, Module RS232 TTL to UART
130.000 đ/Cái
Hàng còn: 13
Điện áp: 2.0~3.6V, Tích hợp giao tiếp: I2C SPI UART, Kích thước: 24.5mmx32.26mm
228.000 đ/Cái
Hàng còn: 8
Điện áp: 5VDC, dòng tiêu thụ: 25mA, tần số: 2.4GHz
199.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
95.000 đ/Cái
Hàng còn: 100
Nguồn: 5VDC, giao tiếp UART CP2102
442.500 đ/Cái
Hết hàng
Tần số 2.4GHz, nguồn: 3.3V, giao tiếp: SPI, UART, I2C
139.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng HC-08 CC2540 Mạch Thu Phát Bluetooth 4.0 Ra Chân
Bluetooth 4.0 giao tiếp UART 3.3V TLL
169.000 đ/Cái
Hàng còn: 67
723Kpbs, nguồn: 3.3~4.2VDC
75.000 đ/Cái
Hết hàng
105.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
154.000 đ/Cái
Hết hàng
113.000 đ/Cái
Hết hàng
Tương thích Android, thay thế HC-05 HC-06 CC2541, 2.0 iOS
95.000 đ/Cái
Hết hàng
Tần số RF 2.4GHz, nguồn: 1.8V~3.6V, chuẩn giao tiếp: SPI, UART, I2C
100.000 đ/Cái
Hàng còn: 32
Chip CC2541 TI, nguồn cấp: 3.3VDC, giao tiếp UART
150.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
IC: CC2540, tần số: 2402-2483.5 MHz
89.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat