Mạch Bluetooth (32)

HC-08 CC2540 Mạch Thu Phát Bluetooth 4.0 Chưa Ra Chân

Nguồn: 2.0-3.6VDC, 2.4Ghz, khoảng cách truyền 80 mét

86,000 đ/Cái

Module ESP32-CAM Bluetooth Camera OV2640

Nguồn: 5VDC, giao tiếp UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC, kích thước: 27x40x4

167,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

HC-08 CC2540 Mạch Thu Phát Bluetooth 4.0 Ra Chân

Bluetooth 4.0 giao tiếp UART 3.3V TLL

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Đế Mạch BLE4.0 Bluetooth NRF51822

Điện áp: 2.0~3.6V, Tích hợp giao tiếp: I2C SPI UART, Kích thước: 24.5mmx32.26mm

235,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

NRF51822 SMD 22KB Thu Phát Bluetooth 4.0

Tần số 2.4GHz, Nguồn: 3.3V,giao tiếp: SPI, UART, I2C

123,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

MH-M18 Mạch Thu Bluetooth 4.2

Nguồn 5VDC, bluetooth 4.2

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

MH-M28 Mạch Thu Bluetooth 4.2

Nguồn 5VDC(MicroUSB), bluetooth 4.2

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

LOLIN32 ESP32 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

520 KB SRAM, 4MB SPI bộ nhớ flash

162,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

ESP32 Lite V1.0.0 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

4MB Flash, ESP32 Version REV1, baud rate: 256000bps

138,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

Goouuu-ESP32 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

520KB SRAM, CP2102, ESP-WROOM-32 4MB of SPI Flash

155,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

CSR8635 Thu Phát Bluetooth 4.0

723Kpbs, Nguồn: 3.3~4.2VDC

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

JDY-31 SPP-C Bluetooth

Nguồn: 3.6-6VDC, giao tiếp UART

53,000 đ/Cái

USB Audio Bluetooth 2.1

USB audio bluetooth 2.1

30,000 đ/Cái

AT09 CC2541 Mạch Thu Phát Bluetooth 4.0

Điện áp: 5VDC, Dòng tiêu thụ 8.5mA, Baudrate: 9600, Kích thước: 27x13x2mm

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

CC2540-USB Mạch Thu Phát Bluetooth 4.0

Điện áp: 5VDC, Dòng tiêu thụ 25mA, Tần số 2.4GHz, Kích thước: 41x16x1.6mm

199,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

HC-05 Thu Phát Bluetooth Ra Chân Master/Slave

RS232/TTL to UART, 2.4GHz.

77,000 đ/Cái

Hàng còn: 105 Cái

HC-05 Thu Phát Bluetooth Chưa Ra Chân Master/Slave

Điện áp cấp: 3.3-3.6 VDC, RS232/TTL to UART

76,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

MH-M38 Mạch Thu Bluetooth 4.2

Nguồn 5VDC(MicroUSB), bluetooth 4.2

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

NRF51822 Thu Phát Bluetooth 4.0

Tần số RF 2.4GHz, Nguồn: 1.8V~3.6V, Chuẩn giao tiếp: SPI, UART, I2C

102,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

BT12 CC2541 Thu Phát Bluetooth 4.0

Tương thích Android, thay thế HC-05 HC-06 CC2541, 2.0 iOS

89,000 đ/Cái

Bee CC2540 Bluetooth 4.0 Module

IC: CC2540, Tần số 2402-2483.5 MHz

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Đế Bluetooth HC-05 HC-06

Đế Bluetooth HC-05 HC-06

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

SX1278 Lora32 CP2102 Wifi ESP32 OLED 0.96

Nguồn: 5VDC, giao tiếp UART CP2102

355,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

DX-BT18 Mạch Bluetooth 4.0 SPP2.0

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp UART

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HM-10S-PinOut CC2541 Thu Phát Bluetooth 4.0

Giao tiếp UART, điện áp 3.3~5V

83,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

HM-11S CC2541 Thu Phát Bluetooth 4.0

Giao tiếp UART, 34Pins

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

BT06 Thu Phát Bluetooth

Nguồn: 3.3VDC, Bluetooth V3.0 + EDR, giao tiếp UART

48,000 đ/Cái

HC-06 Thu Phát Bluetooth Slave

HC-06 (Slave) Thu phát Bluetooth, Module RS232 TTL to UART

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

HC-06 Thu Phát Bluetooth Slave Ra Chân

HC-06 chân ra, chuyển đổi RS232/TTL to UART

77,000 đ/Cái

Hàng còn: 53 Cái

HM-10S CC2541 Thu Phát Bluetooth 4.0

Chip CC2541 TI, nguồn cấp: 3.3VDC, giao tiếp UART

118,000 đ/Cái

RTL8723BU Mạch Giao Tiếp Wifi Bluetooth

Nguồn: 3.3VDC, 10dBm, dòng: 100-200mA

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

HM-10C CC2541 Thu Phát Bluetooth 4.0

Công nghệ iBeacon, 26Pins

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 77 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký