Mạch Cảm Biến (38)

109.000 đ/Cái
Hết hàng
295.000 đ/Cái
Hết hàng
43.000 đ/Cái
Hết hàng
43.000 đ/Cái
Hết hàng
34.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 5VDC, giao tiếp I2C
480.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 3~5.5VDC, 5 cảm biến dò line TRCR5000
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 156
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
97.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng Grove - LM293 Mạch Cảm Biến Báo Cháy V1.0
Nguồn: 5VDC, khoảng cách phát hiện: 0-1m, SKU: 101020049
23.000 đ/Cái
Hết hàng
18.000 đ/Cái
Hàng còn: 166
75.000 đ/Cái
Hết hàng
69.000 đ/Cái
Hàng còn: 91
8.500 đ/Cái
Hết hàng
68.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 5VDC, tương thích Arduino
16.000 đ/Cái
Hết hàng
153.000 đ/Cái
Hàng còn: 15
54.000 đ/Cái
Hàng còn: 37
Nguồn: 3.3-9VDC, dải phát hiện lửa: 700-1100nm
43.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Nguồn: 3.3-5VDC, dòng 15mA, digital TTL
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 168
Điện áp 3.3-5VDC, bộ so sánh LM393
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 156
Chiều dài: 2.2inch, điện trở phẳng: 25 Kohm
345.000 đ/Cái
Hàng còn: 37
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 3-5VDC, bước sóng: 200-370nm, nguồn ra: 0-1VDC
190.000 đ/Cái
Hết hàng
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 139
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 58
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA
129.000 đ/Cái
Hàng còn: 14
Gồm 37 cảm biến khác nhau, dễ dàng kết hợp với VĐK, Arduino
277.000 đ/Bộ
Hàng còn: 28
Nguồn: 3.3-5VDC, dòng 300uA, ngõ ra analog
168.000 đ/Cái
Hàng còn: 21
3 chân, chip TL1838 VS1838B 1838, tương thích Arduino
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 131
Điện áp: 3~5.5VDC, 5 cảm biến dò line TRCR5000
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 204
27.000 đ/Bộ
Hàng còn: 60
Nguồn 5VDC, kích thước: 23x20x20mm
22.000 đ/Cái
Hàng còn: 33
Điện áp: 5VDC, Dùng để dò line trong xe tự lái
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 317
Nguồn: 3.3-5VDC, kích thước: 3.2x1.4cm
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 417
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 142
Nguồn: 3.3~12VDC, dòng 15mA
68.000 đ/Cái
Hàng còn: 8
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 65

Đăng nhập

Chat