Mạch Cảm Biến Áp Suất (6)

Mạch Cảm Biến Áp Suất

GY-BMP280 Mạch Cảm Biến Áp Suất

Chip: BMP280, nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: I2C, SPI, phạm vi: 300-1100hPa

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 184 Cái

BME280 Mạch Cảm Biến Áp Suất

Nguồn: 3.3VDC, 300~1100 hPa, giao tiếp: I2C, SPI

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

HX710B Module Cảm Biến Áp Suất

Nguồn: 3.3-5VDC, phạm vi áp suất: 0 - 40KPa

97,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

XGZP6867 Mạch Cảm Biến Áp Suất -100 ~ 0kPa

Nguồn: 5VDC, P/N: XGZP6847100KPGN, dải đo: -100 ~ 0kPa

135,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

BMP280 Mạch Cảm Biến Áp Suất

Nguồn: 2.1-3.3VDC, dải đo: 300-1100HPa, chip: STM8L051F3

159,000 đ/Cái

GY-68 BMP180 Cảm Biến Áp Suất

Nguồn: 1.8V~3.6VDC, dải đo: 300~1100hPa, giao tiếp: I2C

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 72 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký