Mạch Cảm Biến Cử Chỉ (4)

APDS-9930 Mạch Cảm Biến Cử Chỉ

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp I2C, độ phân giải 16bit

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

APDS-9960 Cảm Biến Chuyển Động RGB

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp I2C, khoảng cách cảm biến: 10 - 20cm

66,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

APDS-9960 Module Cảm Biến Cử Chỉ

Nguồn: 3.3VDC, Giao tiếp I2C Adruino, khoảng cách 10-20 cm

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

APDS-9900 Mạch Cảm Biến Cử Chỉ RGB

Nguồn: 3.3~3.8VDC, giao tiếp I2C, độ phân giải 16bit

55,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký