Mạch Cảm Biến Từ Trường, Hall Effect (3)

Grove - A1101 Mạch Cảm Biến Từ Trường

Nguồn: 3.3-5VDC, SKU101020046

57,000 đ/Cái

3144E Mạch Cảm Biến Từ Trường

Nguồn 3.3~5VDC, IC 3144E LM339

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 387 Cái

KY-003 Mạch Cảm Biến Từ Trường

Nguồn: 5VDC, ngõ ra digital, IC: 3144

13,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký