Mạch Điều Khiển Động Cơ DC PWM (27)

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC PWM CCM5D 16KHz 5A

Nguồn: 6-30VDC, tần số PWM: 16KHz, công suất: 240W, size: 78x42mm

99,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ Mini 5W

Nguồn: 5VDC (MicroUSB hoặc USB), công suất 5W, dùng cho quạt Mini đầu vào USB

25,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ PWM 3A Có Đảo Chiều

Nguồn: 6-24VDC, dòng: 3A, có đảo chiều

59,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC PWM 20A

Nguồn: 9~60VDC, công suất tối đa 300W

99,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC PWM 3A 80W

Nguồn: 6-28VDC, công suất: 80W, dòng tải: 3A

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 30A

Nguồn: 6-60V, dòng: 0-30A, tốc độ: 0~100%, LED hiển thị

91,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC 15A

Nguồn: 12-80VDC, tần số: 2.5-65KHz

155,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 2A

Nguồn: 1.8-15VDC, tần số: 21KHz, size: 32x32mm

43,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 6A

Nguồn: 6-12VDC, công suất: 72W, size: 50x37mm

45,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ 2000W 40A

Nguồn 9-55VDC, PWM 9V 12V 24V 36V 48V 55V, 2000W 40A, 25KHz

148,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC PWM 40A Có Hiển Thị

Nguồn: 10~55VDC, công suất tối đa 2200W, dòng max 60A

225,000 đ/Cái

CCM5S Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC PWM 10A

Nguồn: 9~60VDC, công suất tối đa 1200W, dòng max 20A

99,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC PWM 10A Mini

Nguồn: 5~16VDC, công suất tối đa 150W, dòng ngắn mạch 20A

38,000 đ/Cái

CCM5NJ Mạch Điều Khiển Động Cơ PWM 400W

Nguồn: 10-60VDC, dòng 10A 400W, size: 72x39 mm

99,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ 1200W 20A V2

Nguồn: 10-50VDC, mức điện áp 12V 24V 48V, công suất 1200W, 25KHz

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC PWM 8A 720W

Nguồn: 6-90VDC, dòng: 8A, công suất: 720W

153,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 40A

Nguồn: 10 - 50VDC, dòng max: 60A

214,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC PWM 3A 80W Có Đảo Chiều

Nguồn: 6-28VDC, dòng: 3A 80W, có công tắc đảo chiều

57,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Động Cơ DC PWM 5A 90W

Nguồn: 3~35VDC, dòng tải 5A, công suất 90W

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ DC 5A 90W V2

Nguồn: 3~35VDC, dòng tải 5A, công suất 90W

35,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Động Cơ PWM 12 24 36V 15A

Nguồn: 12 24 36VDC, dòng: 15A, kích thước: 55x55mm

230,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Mini L293D Mạch Điều Khiển Động Cơ 600mA

Nguồn: 9-24VDC, điện áp hoạt động: 5VDC, tần số: 5KHz

46,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ PWM 400W 10A

Nguồn: 10-36VDC, dòng: 10A, công suất: 400W, 15KHz

45,000 đ/Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ 1200W 20A V1

Nguồn: 10-50VDC, mức điện áp 12V 24V 48V, công suất 1200W, 25KHz

162,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ 3000W 60A

Nguồn 10-50VDC, PWM 12V 24V 48V, 3000W 60A, 25KHz

299,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Mạch Điều Khiển Động Cơ PWM 40A 2000W

Nguồn: 9-50VDC, dòng 40A, công suất 2000W, 12KHz

162,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Mạch Điều Khiển Tốc Độ Động Cơ 1000W 8A

Nguồn: 220VAC, ra: 0-220VDC, công suất: 1000W 8A

650,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký