Mạch LCD (6)

Arduino LCD 1602 Shield Có Phím Chức Năng

Nền xanh dương chữ trắng, nguồn: 5VDC, size 80x59mm

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Shield LCD 3.2inch Mega2560 V1.1

Hỗ trợ giao tiếp LCD 3.2inch, 16bit, 40pins, hỗ trợ Mega2560 Arduino

149,000 đ/Cái

PCF8574 Module Mở Rộng IO

Nguồn: 4.5-5.3VDC, mạch giao tiếp I2C cho LCD 1602 2004...

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Shield LCD 3.2inch Mega2560 V2

Hỗ trợ giao tiếp LCD 3.2inch 16bit 40pins, dùng cho Arduino Mega256

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Màn Hình LCD Hiển Thị LED 7 Đoạn

Nguồn: 3VDC, chế độ hiển thị: TN, positive display

17,000 đ/Cái

GDC04212 Màn Hình LCD LED 7 Đoạn Đồng Hồ

Nguồn: 3VDC, chế độ hiển thị: TN, positive display

50,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký