Mạch Mở Rộng I/O (15)

Arduino Nano Socket

Sử dụng cho Arduino Nano, board đồng 1 lớp FR4

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 121 Cái

Mạch Mở Rộng Modbus 8 Kênh Giao Tiếp RS232 RS485

Nguồn: 9-48VDC, tốc độ baud: 9600

865,000 đ/Cái

Mạch Mở Rộng Arduino Nano Shield V3.0

Nguồn: 3.3V, Kích thước: 6.5x5.3x1.3 cm

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Arduino ProtoShield Mega2560

Board shield dành cho các dòng Mega2560

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

UNO Sensor Shield V5.0

Mạch mở rộng input, output V5

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Mạch Ra Chân Cho ATtiny13A/ATtiny25 ATtiny45/ATtiny85

Ra chân: ATtiny13A/ATtiny25 ATtiny45/ATtiny85

47,000 đ/Cái

UNO Screw Shield V3 Tương Thích Với UNO R3

Thuận tiện và dễ sử dụng

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Mega2560 Sensor Shield V1.0

Tương thích với Arduino Mega 2560

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Module Chuyển Đổi Usb Đực Sang Usb Cái Micro Usb Type C 4P

Usb đực sang usb cái micro usb type C 4P

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Module Nguồn 3.3V NRF24L01

Nguồn vào: 5-12V 8Pin

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

Mạch Mở Rộng Arduino Uno Protoshield

Board mở rộng với SYB-170 mini breadboard

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Shield Học Tập Cho Arduino Uno Mega2560

Shield hỗ trợ Arduino UNO R3, LEONARDO, Mega 2560

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

UNO Screw Shield V2

Tương thích Arduino UNO R3

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Proto Screw Shield For Mega2560

Board mở rộng IO cho Arduino Mega2560

58,000 đ/Cái

STC15W204S Kit Phát Triển

Nguồn: 2.5-5.5VDC, giao tiếp: UART

20,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký