Mạch Thời Gian Thực RTC (6)

DS1302 Mạch Thời Gian Thực Đồng Hồ

Vào: 3.3~5VDC, Thạch anh 32.768KHz, kèm pin CR2032

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 84 Cái

DS1307 Module Thời Gian Thực For Raspberry Pi

Nguồn: 3.3~5VDC, giao tiếp I2C, for raspberry Pi

82,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

Mạch Thời Gian Thực TinyRTC DS1307 Giao Tiếp I2C

IC nhớ 24C32 và IC DS1307 dùng 2032, tương thích Arduino

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

DS3231 Mạch Thời Gian Thực Raspberry Pi

Nguồn: 2.3~5.5 VDC, tần số: 7.1~32.768 KHz, hỗ trợ Raspberry Pi

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

PCF8563T Mạch Thời Gian Thực

Nguồn: 1.0-5.5VDC, 32.768KHz, 1024Hz, 32Hz, 1Hz

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

DS3231 Mạch Thời Gian Thực Có IC Nhớ AT24C32

Vào: 3.3~-5.5VDC

29,500 đ/Cái

Hàng còn: 109 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký