Mạch WiFi (92)

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 3

216,000 đ/Cái

Hàng còn: 36

ESP-01S ESP8266 AI-Thinker Mạch Thu Phát WiFi

Tần số 2.4Ghz, 802.11 b/g/n, giao tiếp UART, AP, STA và (AP + STA), 1MB (8Mbit)

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 17

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 31

Đế WiFi Module WiFi ESP-12F ESP-32

Đế ra chân WiFi ESP-12F ESP-32 ESP-12E

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 47

ESP-01 Đế Ra Chân

Tương thích với ESP-01, ESP-01S

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 52

ESP8266 Mạch Thu Phát Wifi NodeMCU Lua D1 Mini Pro

Nguồn 5VDC (MicroUSB) hoặc chân 5V 3.3V, 16M bytes(128M bit) Flash

149,000 đ/Cái

Hàng còn: 2

Đế WiFi Module ESP8266

Đế ra chân WiFi ESP8266 ESP-07 ESP-12E 12F 12N

3,600 đ/Cái

Hàng còn: 126

Kit Wifi Bluetooth ESP32 4G SIM7600CE

Nguồn: 4.5-20VDC, giao tiếp UART

1,195,000 đ/Cái

Hết hàng

ESP-12K ESP8266 AI-Thinker Mạch Thu Phát WiFi

Nguồn: 3.3-3.6VDC, 32MBit, dòng làm việc: >500mA, không có PSRAM

63,000 đ/Cái

Hết hàng

ESP-12K 8M PSRAM ESP8266 AI-Thinker Mạch Thu Phát WiFi

Nguồn: 3.3-3.6VDC, 32MBit, dòng: >500mA, 8M PSRAM

76,000 đ/Cái

Hết hàng

ESP32-SL Ai-Thinker WiFi Bluetooth Module

520KB SRAM, bộ nhớ flash: 32Mbit SPI

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 32

ESP-12S Ai-Thinker ESP8266 Mạch Thu Phát WiFi

802.11b/g/n Wi-Fi SOC, bộ nhớ Flash: 32Mbit

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 100

LOLIN32 ESP32 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

520 KB SRAM, 4MB SPI bộ nhớ flash

190,000 đ/Cái

Hàng còn: 64

ESP32 Lite V1.0.0 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

4MB Flash, ESP32 Version REV1, baud rate: 256000bps

165,000 đ/Cái

Hàng còn: 32

ESP-13 Ai-Thinker ESP8266 Mạch Thu Phát WiFi

Nguồn: 3~3.6V, dòng cung cấp > 500mA

52,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc WiFi Sonoff SV App Ewelink

Remote ON/OFF, 5-24 VDC, iOS và Android bằng eWeLink, Real-time

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 26

Module Uart-WIFI Dùng Cho HLK-RM04

UART-WIFI module, serial WIFI, SCM WIFI, HLK-RM04; 5V

136,000 đ/Cái

Hàng còn: 14

Goouuu-ESP32 Module Thu Phát Wifi Bluetooth

520KB SRAM, CP2102, ESP-WROOM-32 4MB of SPI Flash

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 16

ESP-20 Ai-Thinker ESP8285 Mạch Thu Phát WiFi

Nguồn: 3-3.6VDC, 2MB Flash, dòng: >500mA

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 5

ESP32-A1S Ai-Thinker WiFi Bluetooth Module

520KB RAM +4M PSRAM, bộ nhớ flash: 32Mbit SPI

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 21

ESP8266 Đế Nạp Wifi

Dùng cho ESP-12S/12F/12E/07S/07

224,000 đ/Cái

Hết hàng

CC3200MOD Wifi Module

802.11b/g/n, TCP/IP and TLS/SSL protocol stack, IC CC3200

219,000 đ/Cái

Hàng còn: 4

E103-W02 CC3200 WiFi Module

Thu phát WiFi, giao tiếp UART, chip TI CC3200

239,000 đ/Cái

Hàng còn: 5

USR-C215 IOT Wifi Modules Tiny Size

2.4 GHz 802.11b/g/n, tích hợp MAC, WiFi protocol và TCP/IP protocol

155,000 đ/Cái

Hàng còn: 6

ESP-01M ESP8285 WiFi Module

Nguồn: 3-3.6VDC, flash SPI: 1MB, giao tiếp: UART, GPIO, ADC, PWM

77,000 đ/Cái

Hàng còn: 49

AR9331 Wifi KIT

OpenWRT SoC 400Mhz AR9331, 16MB Flash, 64MB RAM, IEEE 802.11n b/g/n 150Mbps

899,000 đ/Cái

Hàng còn: 1

AR9331 Wifi Module

OpenWRT SoC 400Mhz AR9331, 16MB Flash, 64MB RAM, IEEE 802.11n b/g/n 150Mbps

299,000 đ/Cái

Hết hàng

USR-C215-EVK WiFi Kit

Hỗ trợ USR-WIFI232-T and USR-C215

239,000 đ/Cái

Hết hàng

Adapter USB To ESP8266 Thu Phát WiFi

Nguồn: 4.5~5.5VDC, IC: CH340, 240mA, 115200 (default)

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 24

ESP32-WROVER Đế Nạp Wifi

Dùng cho ESP32-WROVER

224,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Nạp Wifi ESP-WROOM-32

Đế nạp ra chân for ESP-WROOM-32, nguồn: 5VDC (micro USB)

224,000 đ/Cái

Hàng còn: 12

ESP-01 AI-Thinker Mạch Thu Phát Wifi ESP8266

Tần số 2.4Ghz, 802.11 b/g/n, giao tiếp UART/HSPI/I2C/I2S/Ir, PA: +25dBm, 1MB (8Mbit)

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 85

ESP-07S AI-Thinker ESP8266 Mạch Thu Phát WiFi

Nguồn: 3.0-3.6V, 32MBit, 2.4GHz-2.5GHz

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 43

ESP-07 ESP8266 AI-Thinker Mạch Thu Phát WiFi

ISM 2.4Ghz, 802.11 b/g/n, PA: +25dBm, chip ăng ten chất lượng cao

59,000 đ/Cái

Hết hàng

M08-33 Mạch Thu Phát WiFi

Tốc độ 150Mbps 1T1R, 3.3VDC

103,000 đ/Cái

Hàng còn: 14

Module WiFi ESP8266-V12 Relay

Relay 220V 10A, nguồn: 7-30VDC

151,000 đ/Cái

Hàng còn: 15

ESP-12F ESP8266 AI-Thinker Mạch Thu Phát WiFi

ISM 2.4Ghz, 802.11 b/g/n, PA: +25dBm, ăng ten PCB

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 146

Module WiFi ESP8266 1 Relay 5V

Nguồn: 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 42

LUA ESP8266 NodeMcu CH340 WIFI Module IOT

CH340 NodeMcu V3, ESP8266

94,000 đ/Cái

Hàng còn: 55
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký