Máy Cấp Nguồn Điện DC (53)

Nguồn cấp: 24VDC qua domino hoặc 5V qua cổng micro USB.
410.000 đ/Máy
Hết hàng
3.920.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 6 tháng Vinasemi 3005D Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 220VAC, ra: 0-30VDC 0-5A
1.698.000 đ/Máy
Hàng còn: 26
Vào: 6-70V, ra: 0-60VDC 0-6A
1.235.000 đ/Máy
Hết hàng
2.519.000 đ/Máy
Hết hàng
2.421.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 6 tháng Vinasemi 305D Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 220VAC, ra: 0-30VDC 0-5A
1.479.000 đ/Máy
Hàng còn: 50
Chính hãng-Bao test PS-302DF Máy Cấp Nguồn DC 30V 2A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~2A
1.369.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3305 Máy Cấp Nguồn DC 32V 5A
Vào: 115/230VAC, ra: 5V, 0~32VDC 0~5A, 3 kênh
6.862.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3315TFL Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~5A
1.699.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3313TFL Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A
1.529.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 6 tháng Vinasemi 605D Máy Cấp Nguồn DC 60V 5A
Vào: 220VAC, ra: 0~60VDC 0~5A
2.490.000 đ/Máy
Hàng còn: 3
BH 12 tháng Vinasemi 3010 Máy Cấp Nguồn DC 30V 10A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~10A
2.269.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
Chính hãng-Bao test UTP3303 Máy Cấp Nguồn DC 32V 3A
Vào: 115/230VAC, ra: 5V, 0~32VDC 0~3A, 3 kênh
6.030.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP1305 Máy Cấp Nguồn DC 32V 5A
Vào: 115/230VAC, ra: 0~32VDC 0~5A
2.825.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP1303 Máy Cấp Nguồn DC 32V 3A
Vào: 115/230VAC, ra: 0~32VDC 0~3A
2.615.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UDP3303C Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A, 3 kênh
12.399.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP1310 Máy Cấp Nguồn DC 32V 10A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~32VDC 0~10A
2.999.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP1306S Máy Cấp Nguồn DC 32V 6A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~32VDC 0~6A
2.269.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 9 tháng UTP3315TFL-II Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~5A
1.870.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Chính hãng-Bao test UTP3313TFL-II Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A
1.999.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test PS-303DF Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A
1.465.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test PS-1001DF Máy Cấp Nguồn DC 100V 1A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~100VDC 0~1A
2.092.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test PS-6402DF Máy Cấp Nguồn DC 64V 2A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~64VDC 0~2A
1.995.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test PS-6403DF Máy Cấp Nguồn DC 64V 3A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~64VDC 0~3A
2.377.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test LW-6010KD Máy Cấp Nguồn DC 60V 10A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~60VDC 0~10A
3.969.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Chính hãng-Bao test LW-3030KD Máy Cấp Nguồn DC 30V 30A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~30A
4.559.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Chính hãng-Bao test LW-305KDS Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 220VAC, ra: 0~30VDC 0~5A
1.559.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Chính hãng-Bao test LW-1520KD Máy Cấp Nguồn DC 15V 20A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~15VDC 0~20A
2.399.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test LW-1530KD Máy Cấp Nguồn DC 15V 30A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~15VDC 0~30A
3.350.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test LW-6020KD Máy Cấp Nguồn DC 60V 20A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~60VDC 0~20A
4.504.500 đ/Cái
Hàng còn: 6
Chính hãng-Bao test PS-305DF Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~5A
1.799.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Chính hãng-Bao test LW-3010KDS Máy Cấp Nguồn DC 30V 10A
Vào: 220VAC, ra: 0~30VDC 0~10A
2.246.500 đ/Cái
Hàng còn: 1
Chính hãng-Bao test LW-3020KD Máy Cấp Nguồn DC 30V 20A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~20A
3.890.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng-Bao test PS-3010DF Máy Cấp Nguồn DC 30V 10A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~10A
1.899.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test LW-5040KD Máy Cấp Nguồn DC 50V 40A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~50VDC 0~40A
10.240.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng-Bao test LW-3060KD Máy Cấp Nguồn DC 30V 60A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~60A
9.869.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test LW-6050KD Máy Cấp Nguồn DC 60V 50A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~60VDC 0~50A
17.199.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test LW-6040KD Máy Cấp Nguồn DC 60V 40A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~60VDC 0~40A
14.259.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test LW-3080KD Máy Cấp Nguồn DC 30V 80A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~80A
12.149.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat