Máy Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm (47)

OEM
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 200
Min: 1
Bội số: 1
OEM
18.000 đ/Cái
Hàng còn: 199
Min: 1
Bội số: 1
OEM
24.000 đ/Cái
Hàng còn: 66
Min: 1
Bội số: 1
OEM
27.000 đ/Cái
Hàng còn: 61
Min: 1
Bội số: 1
OEM
56.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
OEM
32.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
Min: 1
Bội số: 1
BH 1 tháng Vinasemi DT-8806C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Thân Nhiệt - Môi Trường
Vinasemi
275.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Min: 1
Bội số: 1
OEM
32.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
OEM
32.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
OEM
22.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Victor VC2GA Máy Đo Độ Ẩm Gỗ, Giấy -25~75°C, 0~100% RH
Victor-Yitensen
560.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TA601A Máy Đo Nhiệt Độ -50~480℃
TASI
539.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
OEM
429.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
OEM
115.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
85.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ZyTemp TN425LBE Máy Đo Nhiệt Độ Hồng Ngoại Dải Đo -60~1500°C
ZyTemp
4.800.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
ZyTemp
3.900.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Flus
1.035.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Fluke
3.300.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Pro'sKit
715.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Pro'sKit
985.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Pro'sKit
1.430.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT303D Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~1250℃
Uni-T
6.412.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT303C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~1050℃
Uni-T
4.880.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT303A Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~650℃
Uni-T
3.739.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT302D Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~1050℃
Uni-T
2.219.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT302C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~650℃
Uni-T
2.169.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT302A Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~450℃
Uni-T
1.909.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT301C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -18~550℃
Uni-T
1.659.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT301A+ Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~420℃
Uni-T
1.099.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT300S Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~400℃
Uni-T
399.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT300A+ Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -20~400℃
Uni-T
369.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 310C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -20~1650℃
Victor-Yitensen
6.400.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 308D Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -30~1150℃
Victor-Yitensen
2.715.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 307C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -20~800℃
Victor-Yitensen
1.390.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 303B Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -20 ~ 550°C
Victor-Yitensen
769.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 302B Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32 ~ 380°C
Victor-Yitensen
302.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 304C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -50 ~ 880°C
Victor-Yitensen
591.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 304B Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -50~680°C
Victor-Yitensen
497.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Victor 304A Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -50 ~ 480°C
Victor-Yitensen
402.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat