Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký (40)

OEM
44.000 đ/Hộp
Hàng còn: 60
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 6022BL Máy Hiện Sóng 2 Kênh 20Mhz
Hantek
1.749.000 đ/Máy
Hàng còn: 20
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 6022BE Máy Hiện Sóng 2 Kênh 20Mhz
Hantek
1.655.000 đ/Máy
Hàng còn: 20
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 6254BD Máy Hiện Sóng 4 Kênh 250Mhz
Hantek
6.259.000 đ/Máy
Hàng còn: 6
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 2C42 Máy Hiện Sóng Cầm Tay 2 Trong 1, 2CH+DMM 40Mhz
Hantek
2.766.000 đ/Máy
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
OEM
438.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 2D42 Máy Hiện Sóng Cầm Tay 3 Trong 1, 2CH+DMM+AWG 40Mhz
Hantek
3.565.000 đ/Máy
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 6254BC Máy Hiện Sóng 4 Kênh 250Mhz
Hantek
6.100.000 đ/Máy
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 6104BC Máy Hiện Sóng 4 Kênh 100Mhz
Hantek
5.299.000 đ/Máy
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Hantek DSO5102P Máy Hiện Sóng 2 Kênh 100Mhz
Hantek
6.543.000 đ/Máy
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 2C72 Máy Hiện Sóng Cầm Tay 2 Trong 1, 2CH+DMM 70Mhz
Hantek
3.565.000 đ/Máy
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 6204BC Máy Hiện Sóng 4 Kênh 200Mhz
Hantek
5.599.000 đ/Máy
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek DSO5202P Máy Hiện Sóng 2 Kênh 200Mhz
Hantek
7.750.000 đ/Máy
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.339.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Hantek 2D72 Máy Hiện Sóng Cầm Tay 3 Trong 1, 2CH+DMM+AWG 70Mhz
Hantek
4.415.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
GWInstek
8.788.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
GWInstek
13.158.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
GWInstek
11.648.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.460.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.228.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
2.618.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
718.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
2.650.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.123.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
4.634.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
4.965.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Victor 1100S Máy Hiện Sóng 2 Kênh 100Mhz
Victor-Yitensen
9.678.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2025CL Máy Hiện Sóng 2 Kênh 25Mhz
Uni-T
7.359.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2062CM Máy Hiện Sóng 2 Kênh 60Mhz
Uni-T
14.099.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CEX-II Máy Hiện Sóng 2 Kênh 70Mhz
Uni-T
9.499.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX-II Máy Hiện Sóng 2 Kênh 100Mhz
Uni-T
12.299.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX+ Máy Hiện Sóng 2 Kênh 100Mhz
Uni-T
9.229.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CL Máy Hiện Sóng 2 Kênh 70Mhz
Uni-T
8.399.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2052CEX Máy Hiện Sóng 2 Kênh 50Mhz
Uni-T
9.919.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LOTO OSC2002 Máy Hiện Sóng 2 Kênh 50Mhz
LOTO Instruments
5.299.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LOTO OSC802 Máy Hiện Sóng 2 Kênh 25Mhz
LOTO Instruments
2.650.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LOTO OSC482 Máy Hiện Sóng 2 Kênh 20Mhz
LOTO Instruments
2.199.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX Máy Hiện Sóng 2 Kênh 100Mhz
Uni-T
7.199.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 6 tháng Uni-T UTD2052CL Máy Hiện Sóng 2 Kênh 50Mhz
Uni-T
6.433.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
1.489.000 đ/Máy
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat