Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký (35)

Băng thông: 70Mhz, 2 kênh, màn hình 5.7-inch
8.788.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 5.7-inch
13.158.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 5.7-inch
11.648.000 đ/Máy
Hết hàng
1.460.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 5Mhz, 1 kênh, màn hình : 2.4 inch
1.228.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 100Mhz, 1 kênh, màn hình : 2.4 inch
2.618.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 110Mhz, 1 kênh, màn hình : 2.4 inch
877.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 110Mhz, 1 kênh, màn hình : 2.4 inch
2.650.000 đ/Máy
Hết hàng
1.123.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
4.634.000 đ/Máy
Hết hàng
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
4.965.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng-Bao test Victor 1100S Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
9.678.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2025CL Máy Hiện Sóng 25Mhz
Băng thông: 25Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
7.359.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2062CM Máy Hiện Sóng 60Mhz
Băng thông: 60Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
14.099.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CEX-II Máy Hiện Sóng 70Mhz
Băng thông: 70Mhz, 2 kênh, màn hình 8-inch
9.499.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX-II Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 8-inch
12.299.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX+ Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
9.229.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CL Máy Hiện Sóng 70Mhz
Băng thông: 70Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
8.399.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2052CEX Máy Hiện Sóng 50Mhz
Băng thông: 50Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
9.919.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 50Mhz LOTO OSC2002
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 1 GS/s
5.299.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 25Mhz LOTO OSC802
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 80 MS/s
2.650.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 20Mhz LOTO OSC482
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 50 MS/s
2.199.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 250Mhz Hantek 6254BC
4 kênh, băng thông 250Mhz
6.100.000 đ/Máy
Hàng còn: 1
Chính hãng Máy Hiện Sóng 100Mhz Hantek 6104BC
4 kênh, băng thông 100Mhz
4.989.000 đ/Máy
Hàng còn: 3
Chính hãng Máy Hiện Sóng 200Mhz Hantek 6204BC
4 kênh, băng thông 200MHz
5.599.000 đ/Máy
Hàng còn: 2
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
7.199.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 6 tháng Uni-T UTD2052CL Máy Hiện Sóng 50Mhz
Băng thông: 50Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
6.433.000 đ/Máy
Hết hàng
Chất liệu: Acrylic, dùng cho mạch hiện sóng DSO138
43.000 đ/Hộp
Hàng còn: 5
Dual-channel 15MHz, Bandwidth 266MSa/a
1.489.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 200Mhz Hantek DSO5202P
2 kênh, băng thông 200MHz
7.750.000 đ/Máy
Hàng còn: 3
Chính hãng Máy Hiện Sóng 250Mhz Hantek 6254BD
4 kênh, băng thông 250Mhz
6.259.000 đ/Máy
Hàng còn: 1
Oscilloscope kỹ thuật số, TFT LCD 2.4inch
477.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng-Bao test Máy Hiện Sóng 100Mhz Hantek DSO5102P
2 kênh, băng thông 100MHz
6.399.000 đ/Máy
Hàng còn: 3
Chính hãng Máy Hiện Sóng 20Mhz Hantek 6022BL
2 kênh, băng thông 20MHz, 16 kênh logic
1.749.000 đ/Máy
Hàng còn: 6
Chính hãng Máy Hiện Sóng 20Mhz Hantek 6022BE
2 kênh, băng thông 20Mhz
1.655.000 đ/Máy
Hàng còn: 13

Đăng nhập

Chat