0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Máy In 3D (17)

Đường kính vòi phun: 0.4mm, tốc độ in: 20~100mm/s
17.664.000 đ/Cái
Hết hàng
Hỗ trợ nhựa in: TPU,PLA, ABS, HIPS, Wood
9.969.000 đ/Cái
Hết hàng
Đường kính vòi phun: 0.4mm, tốc độ in: 20~100mm/s
8.544.000 đ/Cái
Hết hàng
Đường kính vòi phun: 0.4mm, tốc độ in: 20~100mm/s
7.689.000 đ/Cái
Hết hàng
Công suất: 55W, tốc độ in: 80mm/h, màn hình cảm ứng 3.5icnh
18.633.000 đ/Cái
Hết hàng
Công suất: 50W, tốc độ in: 20mm/h
16.638.000 đ/Cái
Hết hàng
Công suất: 120W, tốc độ in: 60mm/h, màn hình cảm ứng 3.5inch
27.924.000 đ/Cái
Hết hàng
Công suất: 45W, tốc độ in: 50mm/h, màn hình cảm ứng 2.8inch
12.705.000 đ/Máy
Hết hàng
Công suất: 40W, tốc độ in: 20mm/h
12.021.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng BIQU B1 Máy In 3D Nhựa In 1.75mm Vật In 235x270mm
5.979.000 đ/Máy
Hàng còn: 7
Nguồn: 220VAC, size: 240x285mm, công suất: 12V 30A 360W
4.792.000 đ/Máy
Hết hàng
Vào: 110-240V, Ra: 12V, Công suất: 80-120W
5.046.000 đ/Máy
Hết hàng
Nguồn: 12V30A, Kích thước vòi phun: 0.4mm
9.404.000 đ/Máy
Hết hàng
Kích thước vòi phun: 0.4mm, Nguồn: 220/110V 18A, Công suất: 200W
5.971.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng BIQU Kossel Pro Màu Đen Máy In 3D
Kích thước: 400x420x860mm, Nguồn: 12V 360W 30A, Kích thước vòi phun: 1.74/0.4mm
8.999.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng BIQU Kossel Plus Màu Đen Máy In 3D
Kích thước: 400x420x860mm, Nguồn: 12V 360W 30A, Kích thước vòi phun: 1.74/0.4mm
8.499.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng BIQU Magician Máy In 3D Nhựa In 1.75mm Vật In 100x150mm
Nhựa in: 1.75/0.4mm, máy: 220x250x450mm
3.600.000 đ/Máy
Hàng còn: 7

Đăng nhập

Chat