Máy Phát Xung, Sóng (18)

Chính hãng-Bao test Unit-T UTG962 Máy Tạo Sóng 60Mhz
Vào: 100~240VAC, 2 kênh, màn hình 4.3-inch
4.980.000 đ/Cái
Hết hàng
60Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
12.186.000 đ/Máy
Hết hàng
40Mhz, 160MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
10.685.000 đ/Máy
Hết hàng
25Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
9.274.000 đ/Máy
Hết hàng
60Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
4.413.000 đ/Máy
Hết hàng
40Mhz, 266MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
3.517.000 đ/Máy
Hết hàng
15Mhz, 160MSA/s 14Bit, màn hình 2.4inch
2.005.000 đ/Máy
Hết hàng
60Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
4.973.000 đ/Máy
Hết hàng
50Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
4.773.000 đ/Máy
Hết hàng
40Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
3.853.000 đ/Máy
Hết hàng
25Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
3.517.000 đ/Máy
Hết hàng
15Mhz, 200MSA/s 12Bit, màn hình 2.4inch
2.733.000 đ/Máy
Hết hàng
60Mhz, 250MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
25.900.000 đ/Máy
Hết hàng
25Mhz, 200MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
17.265.000 đ/Máy
Hết hàng
10Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
11.379.000 đ/Máy
Hết hàng
5Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
10.259.000 đ/Máy
Hết hàng
Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 5MHz
7.599.000 đ/Máy
Hết hàng
Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 2MHz / 5MHz
6.776.000 đ/Máy
Hết hàng

Đăng nhập

Chat