Module LED, LED Ruồi (26)

5mm-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

23,000 đ/Gói(50pcs)

5mm-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

25,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 3 Gói(50pcs)

5mm-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

25,500 đ/Gói(50pcs)

Hàng còn: 5 Gói(50pcs)

5mm-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

25,500 đ/Gói(50pcs)

5mm-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

33,500 đ/Gói(50pcs)

Tấm LED 6 Bóng Chống Nước SMD 5630

Nguồn: 12VDC, công suất LED: 3W

15,000 đ/Cái

3 LED Trắng Lạnh SMD 5730

Nguồn: 12VDC, công suất: 5W

2,500 đ/Cái

9MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

30,000 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 7 Bó(50pcs)

9MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

35,500 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 9 Bó(50pcs)

9MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

35,500 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 10 Bó(50pcs)

9MM-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

35,500 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 9 Bó(50pcs)

9MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

35,500 đ/Bó(50pcs)

Hàng còn: 5 Bó(50pcs)

9MM-5V-P Led Ruồi Hồng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

32,000 đ/Bó(50pcs)

9MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

32,000 đ/Bó(50pcs)

12MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

35,000 đ/Bó(50pcs)

12MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

37,000 đ/Bó(50pcs)

12MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

37,000 đ/Bó(50pcs)

12MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

37,000 đ/Bó(50pcs)

12MM-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

37,000 đ/Bó(50pcs)

12MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

37,000 đ/Bó(50pcs)

12MM-5V-P Led Ruồi Hồng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

37,000 đ/Bó(50pcs)

LED Hắt 3 Bóng Xanh Lá SMD 5730

LED 5730 màu xanh lá, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 444 Cái

LED Hắt 3 Bóng Đỏ SMD 5730

LED 5730 màu đỏ, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 432 Cái

LED Hắt 3 Bóng Xanh Dương SMD 5730

LED 5730 màu xanh dương, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 150 Cái

LED Hắt 3 Bóng Vàng SMD 5730

LED 5730 màu vàng, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

LED Hắt 3 Bóng Trắng SMD 5730

LED 5730 màu trắng, 12VDC, kích thước 77x13x7mm, chống nước IP67

2,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký