Mũi Khoan (12)

0312-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

Bộ 10 mũi khoan mạch từ 0.3-1.2mm

125,000 đ/Bộ

Hàng còn: 10 Bộ

2130-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

Bộ 10 mũi khoan mạch từ 2.1-3.0mm

145,000 đ/Bộ

Hàng còn: 11 Bộ

Mũi Khoan 3mm Dài 62mm

D=3mm, L=62mm

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Mũi Khoan 2.5mm Dài 56mm

D=2.5mm, L=56mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 0.6mm Dài 23mm

D=0.6mm, L=22mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 0.8mm Dài 30mm

D=0.8mm, L=30mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 1.0mm Dài 34mm

D=1.0mm, L=34mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 1.2mm Dài 37mm

D=1.2mm, L=37mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 1.5mm Dài 40mm

D=1.5mm, L=40mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 1.8mm Dài 50mm

D=1.8mm, L=50mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Mũi Khoan Mạch PCB 2.0mm Dài 50mm

D=2.0mm, L=50mm

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

1120-M5-DT Bộ Mũi Khoan Mạch

Bộ 10 mũi khoan mạch từ 1.1-2.00mm

145,000 đ/Bộ

Hàng còn: 10 Bộ
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký