Ngăn Kéo Lắp Ghép Đựng Linh Kiện (12)

Hộp Đựng Linh Kiện 31.5x25x21.5

Size: Dài 31.5mm, rộng 25mm, cao 21.5mm, có thể lắp ghép

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 3912 Cái

Hộp Đựng Linh Kiện B1 3 Ngăn 140x85x40

Size: Dài 140mm, rộng 85mm, cao 40mm, có thể lắp ghép

28,000 đ/Hộp

Hàng còn: 57 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 290x180x110

Size: Dài 290mm, rộng 180mm, cao 110mm, có thể lắp ghép

132,000 đ/Hộp

Hàng còn: 75 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 8 Ngăn B2 320x160x85

Size: Dài 320mm, rộng 160mm, cao 85mm, có thể lắp ghép

132,000 đ/Hộp

Hàng còn: 245 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 180x95x50

Size: Dài 180mm, rộng 95mm, cao 50mm, có thể lắp ghép

45,000 đ/Hộp

Hàng còn: 74 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 220x108x55

Size: Dài 220mm, rộng 108mm, cao 55mm, có thể lắp ghép

52,000 đ/Hộp

Hàng còn: 68 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 4 Ngăn B2 185x110x60

Size: Dài 185mm, rộng 110mm, cao 60mm, có thể lắp ghép

45,000 đ/Hộp

Hàng còn: 106 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện B1 3 Ngăn 180x110x55

Size: Dài 180mm, rộng 110mm, cao 55mm, có thể lắp ghép

42,000 đ/Hộp

Hàng còn: 100 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 5 Ngăn B2 205x135x78

Size: Dài 205mm, rộng 135mm, cao 78mm, có thể lắp ghép

65,000 đ/Hộp

Hàng còn: 47 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện 6 Ngăn B2 240x130x78

Size: Dài 240mm, rộng 130mm, cao 78mm, có thể lắp ghép

60,000 đ/Hộp

Hàng còn: 115 Hộp

Hộp 6 Ngăn Đa Năng B0

Hộp đựng linh kiện lắp ghép, 180x165x155mm, Màu xanh lá

119,000 đ/Hộp

Hàng còn: 2 Hộp

Hộp Đựng Linh Kiện B1 3 Ngăn 160x95x40

Size: Dài 160mm, rộng 95mm, cao 40mm, có thể lắp ghép

30,000 đ/Hộp

Hàng còn: 17 Hộp
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký