Nguồn Meanwell Gắn Ray DIN (121)

EDR-120-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 5A

Nguồn vào: 90-264VAC hoặc 127-370VDC, ngõ ra: 24VDC, 5A

493,000 đ/Cái

EDR-120-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 2.5A

Nguồn vào: 90-264VAC hoặc 127-370VDC, ngõ ra: 48VDC, 2.5A

493,000 đ/Cái

EDR-150-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 6.5A

Nguồn vào: 90-264VAC hoặc 127-370VDC, ngõ ra: 24VDC, 6.5A

516,000 đ/Cái

MDR-10-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 2A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 5VDC, 2A

229,000 đ/Cái

MDR-10-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 0.84A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 12VDC, 0.84A

229,000 đ/Cái

MDR-10-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 0.67A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 15VDC, 0.67A

229,000 đ/Cái

MDR-10-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 0.42A

Nguồn: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, nguồn ra: 24VDC, dòng ra: 0.42A

229,000 đ/Cái

DR-15-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 2.4A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 5VDC, 2.4A

282,000 đ/Cái

MDR-20-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 3A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 5VDC, 3A

260,000 đ/Cái

MDR-20-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 1.67A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 12VDC, 1.67A

260,000 đ/Cái

MDR-20-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 1.34A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 15VDC, 1.34A

260,000 đ/Cái

MDR-20-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 1A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 24VDC, 1A

260,000 đ/Cái

MDR-40-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 6A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 5VDC,6A

355,000 đ/Cái

MDR-40-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 3.33A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 12VDC, 3.33A

355,000 đ/Cái

DR-15-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 1.25A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 1.25A

258,000 đ/Cái

MDR-40-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 1.7A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 24VDC, 1.7A

355,000 đ/Cái

DR-15-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 1A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 15VDC, 1A

282,000 đ/Cái

MDR-40-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 0.83A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 48VDC, 0.83A

355,000 đ/Cái

DR-15-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 0.63A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 0.63A

258,000 đ/Cái

MDR-60-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 10A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 5VDC, 10A

630,000 đ/Cái

DR-30-5 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 3A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 5VDC, 3A

353,000 đ/Cái

MDR-60-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 5A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 12VDC, 5A

630,000 đ/Cái

MDR-60-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 24VDC, 2.5A

630,000 đ/Cái

DR-30-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 2A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 2A

253,000 đ/Cái

MDR-60-48 Nguồn Meanwell Gắn Ray 48V 1.25A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 48VDC, 1.25A

630,000 đ/Cái

DR-30-15 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 2A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 15VDC, 2A

253,000 đ/Cái

MDR-100-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 7.5A

Nguồn vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, ngõ ra: 12VDC, 7.5A

680,000 đ/Cái

DR-30-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 1.5A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 1.5A

353,000 đ/Cái

DR-4505 Nguồn Meanwell Gắn Ray 5V 5A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 5VDC, 5A

400,000 đ/Cái

DR-4512 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 3.5A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 3.5A

400,000 đ/Cái

DR-4515 Nguồn Meanwell Gắn Ray 15V 2.8A

Nguồn vào: 85-264VAC, ngõ ra: 15VDC, 2.8A

400,000 đ/Cái

SDR-75-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 6.3A

Nguồn vào: 88-264VAC, ngõ ra: 12VDC, 6.3A

695,000 đ/Cái

DRT-480-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 20A

Nguồn vào: 3 pha 340-550VAC, ngõ ra: 24VDC, 20A

2,128,000 đ/Cái

DRC-100B Nguồn Meanwell Đôi Gắn Ray 27.6V2.25A 27.6V1.25A

Nguồn vào: 90-264VAC, ngõ ra: 27.6V2.25A 27.6V1.25A

844,000 đ/Cái

DDR-30G-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 2.5A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 12VDC, 2.5A

389,000 đ/Cái

TDR-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

Nguồn vào: 3 Pha 340-550VAC, ngõ ra: 24VDC, 40A

5,933,000 đ/Cái

DDR-15G-3.3 Nguồn Meanwell Gắn Ray 3.3V 3.5A

Nguồn vào: 9-36VDC, ngõ ra: 3.3VDC, 3.5A

406,000 đ/Cái

SDR-960-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 40A

Nguồn vào: 180-264VAC, ngõ ra: 24VDC, 40A

4,206,000 đ/Cái

DDR-60L-24 Nguồn Meanwell Gắn Ray 24V 2.5A

Nguồn vào: 18-75VDC, ngõ ra: 24VDC, 2.5A

483,000 đ/Cái

WDR-120-12 Nguồn Meanwell Gắn Ray 12V 10A

Nguồn vào: 180-550VAC, ngõ ra: 12VDC, 10A

945,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký