Nguồn Xung Không Vỏ (21)

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 5V 1A 5W

Điện áp vào: 85~264VAC

22,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 1A 12W V1

Điện áp vào: 100~240VAC

27,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 2A 24W

Điện áp vào: 100~240VAC

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 313 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 15V 1A 15W

Điện áp vào: 100~240VAC

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 450mA 5W V3

Điện áp vào: 85~240VAC

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 377 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 5V 0.7A 3.5W

Điện áp vào: 85~264VAC

24,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC 220V Ra 24V 2.5A 60W

Điện áp vào: 85-265VAC

76,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC 220V Ra 5V 3.5A 18W

Điện áp vào: 85~264VAC

84,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 450mA 4.8W V2

Điện áp vào: 220VAC

33,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 5V 1A 5W V2

Điện áp vào: 220VAC

29,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 5V 2A 10W V1

Điện áp vào: 220VAC

47,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 1A 12W V2

Điện áp vào: 220VAC

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 1A 12W V3

Điện áp vào: 220VAC

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 1A 12W V4

Điện áp vào: 85~240VAC

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 453 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 12V 2A 24W

Điện áp vào: 220VAC

110,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 24VAC Ra 0-30V 3A 90W

Điện áp vào: 15~24VAC

99,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 5V 2A 10W V2

Điện áp vào: 85~264VAC

25,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC 220V Ra 12V 5A 60W

Điện áp vào: 100~240VAC

73,000 đ/Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC 220V Ra 12V 450mA 5W V1

Điện áp vào: 85~240VAC

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Mạch Chuyển Đổi AC-DC Vào 220V Ra 24V 6A 144W

Điện áp vào: 85~264VAC

199,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký