Nguồn Xung Tổ Ong (49)

S8FS-C15024J Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 24V 6.5A 150W

Nguồn vào: 100~240VAC

499,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 24V 20.8A 480W

Nguồn vào: 100~240VAC

449,000 đ/Cái

T-51515-120W Nguồn Xung Ra Ba Điện Áp 5V 10A, 15V 3.5A, -15V 1A, 120W

Nguồn vào: 110/220VAC

499,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 3A 36W

Nguồn Vào: 110/220VAC

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 24V 3A 72W

Nguồn vào: 110~220VAC

115,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 20A 250W

Nguồn vào: 200~240VAC

190,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 20A 250W Có Quạt

Nguồn vào: 100~240VAC

175,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 48V 10A 480W

Nguồn vào: 100~240VAC

390,000 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 2A 10W

Nguồn vào: 100~220VAC

61,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 4A 20W

Nguồn vào: 100~220VAC

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 5A 25W

Nguồn vào: 220VAC

78,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 6A 30W

Nguồn vào: 110~220VAC

98,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 10A 50W

Nguồn vào: 220VAC

138,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 20A 100W

Nguồn vào: 220VAC

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 30A 150W

Nguồn vào: 220VAC

179,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 40A 200W

Nguồn vào: 220VAC

178,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 60A 300W

Nguồn vào: 220VAC

209,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 5V 70A 350W

Nguồn vào: 110V/220V

255,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 1A 12W

Nguồn vào: 100~220VAC

62,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 2A 24W

Nguồn vào: 220VAC

67,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 5A 60W

Nguồn vào: 220VAC

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 10A 120W

Nguồn vào: 220VAC

109,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 15A 180W

Nguồn vào: 220VAC

188,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 20A 240W

Nguồn vào: 220VAC

195,000 đ/Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 30A 360W

Nguồn vào: 220VAC

210,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Nguồn Xung Vào 220VAC Ra 12V 40A 480W

Nguồn vào: 220VAC

285,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký