Nguồn Xung Tổ Ong (129)

Thương hiệu: Mean Well Xóa
 Xóa tất cả
BH 12 tháng LRS-35-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 3A 36W
323.000 đ/Cái
Hàng còn: 54
BH 12 tháng LRS-350-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 14.6A 350W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 31
BH 12 tháng LRS-50-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 4.2A 50.4W
329.000 đ/Cái
Hàng còn: 26
BH 12 tháng RS-15-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 3A 15W
243.000 đ/Cái
Hàng còn: 26
BH 12 tháng RS-15-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 0.625A 15W
243.000 đ/Cái
Hàng còn: 21
BH 12 tháng RD-50A Nguồn Xung Mean Well Ra Hai Điện Áp 5V 6A, 12V 2A, 50W
500.000 đ/Cái
Hàng còn: 21
BH 12 tháng LRS-50-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 2.2A 52.8W
329.000 đ/Cái
Hàng còn: 19
BH 12 tháng RS-15-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 1.3A 15.6W
243.000 đ/Cái
Hàng còn: 18
BH 12 tháng LRS-150-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 6.5A 156W
599.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
BH 12 tháng RS-25-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 5A 25W
272.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
BH 12 tháng LRS-150-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 12.5A 150W
599.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
BH 12 tháng RD-50B Nguồn Xung Mean Well Ra Hai Điện Áp 5V 4A, 24V 1.4A, 53.6W
500.000 đ/Cái
Hàng còn: 16
BH 12 tháng LRS-35-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 1.5A 36W
323.000 đ/Cái
Hàng còn: 15
BH 12 tháng RS-25-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 1.1A 26.4W
272.000 đ/Cái
Hàng còn: 14
BH 12 tháng LRS-50-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 10A 50W
329.000 đ/Cái
Hàng còn: 13
BH 12 tháng LRS-200-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 17A 204W
729.000 đ/Cái
Hàng còn: 13
BH 12 tháng LRS-35-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 7A 35W
323.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
BH 12 tháng RT-50D Nguồn Xung Mean Well Ra Ba Điện Áp 5V 3A, 12V 1A, 24V 1A
536.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
BH 12 tháng LRS-350-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 60A 300W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
BH 12 tháng LRS-75-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 3.2A 76.8W
416.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
BH 12 tháng RS-25-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 2.1A 25.2W
272.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
BH 12 tháng LRS-350-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 9.7A 349W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
BH 12 tháng RT-85C Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp 5V 7A, 15V 3A, -15V 0.5A, 85W
773.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
BH 12 tháng NET-50D Nguồn Mean Well Ba Điện Áp 5V 3A, 24V 1A, 12V 1A, 50W
468.000 đ/Cái
Hàng còn: 8
BH 12 tháng LRS-100-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 4.5A 108W
429.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
BH 12 tháng LRS-75-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 6A 72W
416.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
BH 12 tháng LRS-200-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 8.8A 211W
729.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
BH 12 tháng RID-65A Nguồn Xung Mean Well Ra Hai Điện Áp 5V 6A, 12V 3A, 66W
647.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
BH 12 tháng LRS-350-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 29A 348W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
BH 12 tháng LRS-200-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 40A 200W
729.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
BH 12 tháng LRS-100-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 18A 90W
429.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
BH 12 tháng RT-50B Nguồn Xung Mean Well Ra Ba Điện Áp 5V 4A, 12V 2A, -12V 0.5A, 50W
536.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
736.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
BH 12 tháng RT-85D Nguồn Mean Well Ba Điện Áp 5V 6A, 24V 2A, 12V 1A, 85W
660.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
BH 12 tháng NET-35B Nguồn Mean Well Ba Điện Áp 5V 3A, 12V 1A, -12V 0.5A, 33W
455.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
540.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
BH 12 tháng NES-75-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 3.2A 75W
501.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
BH 12 tháng LRS-350-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 7.3A 350W
858.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-350-15 Nguồn Xung Mean Well 15V 23.2A 348W
858.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-350-3.3 Nguồn Xung Mean Well 3.3V 60A 198W
858.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat