Nguồn Xung Tổ Ong (129)

Thương hiệu: Mean Well Xóa
 Xóa tất cả
BH 12 tháng RT-50D Nguồn Xung Mean Well Ra Ba Điện Áp 5V 3A, 12V 1A, 24V 1A
515.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
BH 12 tháng LRS-50-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 10A 50W
380.000 đ/Cái
Hàng còn: 16
BH 12 tháng LRS-350-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 7.3A 350W
858.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-350-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 9.7A 349W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
BH 12 tháng LRS-350-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 14.6A 350W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
BH 12 tháng LRS-350-15 Nguồn Xung Mean Well 15V 23.2A 348W
858.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-350-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 29A 348W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
BH 12 tháng LRS-350-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 60A 300W
858.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
BH 12 tháng LRS-350-3.3 Nguồn Xung Mean Well 3.3V 60A 198W
858.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-200-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 4.4A 211W
788.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-200-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 5.9A 212W
788.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-200-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 8.8A 211W
788.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
BH 12 tháng LRS-200-15 Nguồn Xung Mean Well 15V 14A 210W
788.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-200-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 17A 204W
788.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
BH 12 tháng LRS-200-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 40A 200W
788.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
BH 12 tháng LRS-200-3.3 Nguồn Xung Mean Well 3.3V 40A 132W
788.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-150-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 3.3A 158.4W
599.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-150-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 4.3A 154.8W
599.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-150-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 6.5A 156W
599.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
BH 12 tháng LRS-150-15 Nguồn Xung Mean Well 15V 10A 150W
599.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-100-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 2.3A 110.4W
477.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-100-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 2.8A 100.8W
477.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-100-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 4.5A 108W
477.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
BH 12 tháng LRS-100-15 Nguồn Xung Mean Well 15V 7A 105W
477.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-100-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 8.5A 102W
477.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
BH 12 tháng LRS-100-5 Nguồn Xung Mean Well 5V 18A 90W
477.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
BH 12 tháng LRS-100-3.3 Nguồn Xung Mean Well 3.3V 20A 66W
477.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-75-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 1.6A 76.8W
416.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-75-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 2.1A 75.6W
416.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-75-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 3.2A 76.8W
416.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-75-15 Nguồn Xung Mean Well 15V 5A 75W
416.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-75-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 6A 72W
416.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
BH 12 tháng LRS-50-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 1.1A 52.8W
380.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-50-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 1.45A 52.2W
380.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-50-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 2.2A 52.8W
380.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
BH 12 tháng LRS-50-15 Nguồn Xung Mean Well 15V 3.4A 51W
380.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-50-12 Nguồn Xung Mean Well 12V 4.2A 50.4W
380.000 đ/Cái
Hàng còn: 22
BH 12 tháng LRS-35-48 Nguồn Xung Mean Well 48V 0.8A 38.4W
323.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-35-36 Nguồn Xung Mean Well 36V 1A 36W
323.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LRS-35-24 Nguồn Xung Mean Well 24V 1.5A 36W
323.000 đ/Cái
Hàng còn: 17

Đăng nhập

Chat