Nhíp Gắp Linh Kiện (25)

Nhíp Gắp Linh Kiện

Vetus ESD-14 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 110mm

Thép không gỉ, dài 110mm

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 13 Cây

Vetus ESD-15 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 110mm

Thép không gỉ, dài 110mm

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 40 Cây

Bộ Nhíp 6 Cây Vetus ESD-6 Gắp Linh Kiện

6 cây nhíp, thép không gỉ

80,000 đ/Bộ(6pcs)

Hàng còn: 18 Bộ(6pcs)

Vetus 2A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 120mm

Thép không gỉ

89,000 đ/Cây

Hàng còn: 14 Cây

Vetus ESD-10 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 110mm

Thép không gỉ, dài 110mm

13,500 đ/Cây

Hàng còn: 43 Cây

6A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 113mm

Thép không gỉ

42,000 đ/Cây

Hàng còn: 18 Cây

Nhíp Nhựa ABS 6A-SA Gắp Linh Kiện Dài 120mm

Nhựa ABS, đầu cong

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 451 Cây

Gooi TS-12 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 148 Cây

Gooi TS-13 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 118m

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 89 Cây

Vetus ST-10 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 110mm

Dài: 110mm, Chống tĩnh điện

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 62 Cái

Vetus ESD-11 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 140mm

Thép không gỉ, dài 140mm

13,500 đ/Cây

Hàng còn: 53 Cây

Vetus ESD-12 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 135mm

Thép không gỉ, dài 135mm

13,500 đ/Cây

Hàng còn: 53 Cây

Vetus ESD-13 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 120mm

Thép không gỉ, dài 120mm

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 50 Cây

Vetus ST-11 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 140mm

Thép không gỉ

18,000 đ/Cây

Hàng còn: 16 Cây

Vetus ST-12 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 133mm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 193 Cây

Vetus ST-13 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 118cm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 215 Cây

Vetus ST-14 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 108mm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 119 Cây

Vetus ST-15 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 115mm

Thép không gỉ

19,000 đ/Cây

Hàng còn: 16 Cây

Vetus ST-17 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 115mm

Thép không gỉ, đầu cong

22,000 đ/Cây

Hàng còn: 31 Cây

Vetus 6A-SA Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 113mm

Thép không gỉ

89,000 đ/Cây

Hàng còn: 13 Cây

Gooi TS-11 Nhíp Gắp Linh Kiện Dài 140mm

Thép không gỉ

13,000 đ/Cây

Hàng còn: 61 Cây

Gooi TS-15

Nhíp gắp linh kiện đầu cong

14,000 đ/Cây

Hàng còn: 63 Cây

Nhíp Nhựa ABS TS-12 Gắp Linh Kiện Dài 120mm

Nhựa ABS, đầu thẳng

6,000 đ/Cây

Hàng còn: 410 Cây

Kẹp Gắp IC Chân PLCC Chống Tĩnh Điện

Dụng cụ tháo IC với kiểu chân DIP

21,000 đ/Cây

Hàng còn: 29 Cây

Kẹp Tháo IC Chân PLCC

Dụng cụ tháo IC với kiểu chân PLCC

25,000 đ/Cây

Hàng còn: 34 Cây
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký