Nhôm Định Hình (51)

169.000 đ/Thanh
Hàng còn: 10
139.000 đ/Thanh
Hàng còn: 11
89.000 đ/Thanh
Hàng còn: 11
75.000 đ/Thanh
Hàng còn: 12
69.000 đ/Thanh
Hàng còn: 17
63.000 đ/Thanh
Hàng còn: 16
Kích thước: 20x40mm
155.000 đ/Thanh
Hết hàng
Dùng cho nhôm định hình 40x40mm
19.000 đ/Cái
Hàng còn: 198
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 193
Làm giá đỡ và cố định ốc vuông trên thanh nhôm
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 244
Làm giá đỡ và cố định ốc vuông trên thanh nhôm
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 592
Kích thước: 40x40mm
198.000 đ/Thanh
Hàng còn: 3
54.000 đ/Thanh
Hàng còn: 1
125.000 đ/Thanh
Hàng còn: 3
Kích thước: 30x30mm
149.000 đ/Thanh
Hàng còn: 19
39.500 đ/Thanh
Hàng còn: 26
90.000 đ/Thanh
Hàng còn: 14
82.000 đ/Thanh
Hàng còn: 19
Kích thước: 20x20x8mm, lỗ vít: 8mm
2.200 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 20x20x8mm, lỗ vít: 6mm
2.200 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 20x20x8mm, lỗ vít: 5mm
2.200 đ/Cái
Hàng còn: 850
Kích thước: 20x20x8mm, lỗ vít: 4mm
2.200 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 20x20x8mm, lỗ vít: 3mm
3.800 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 16x16x8mm, lỗ vít: 8mm
1.400 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 16x16x8mm, lỗ vít: 6mm
1.400 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 16x16x8mm, lỗ vít: 5mm
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 465
Kích thước: 16x16x8mm, lỗ vít: 4mm
1.400 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 16x16x8mm, lỗ vít: 3mm
3.000 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 9.5x9.5x6mm, lỗ vít: 6mm
1.200 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 9.5x9.5x6mm, lỗ vít: 4mm
1.200 đ/Cái
Hết hàng
Kích thước: 9.5x9.5x6mm, lỗ vít: 3mm
1.200 đ/Cái
Hết hàng
106.000 đ/Thanh
Hết hàng
85.000 đ/Thanh
Hàng còn: 10
63.000 đ/Thanh
Hàng còn: 7
51.500 đ/Thanh
Hàng còn: 8
69.000 đ/Thanh
Hàng còn: 27
Kích thước: 20x20mm, dày 1.8mm
64.000 đ/Thanh
Hết hàng
Kích thước: 20x20mm, dày 1.2mm
55.000 đ/Thanh
Hết hàng
Kích thước 20x20mm, dài 60CM
68.000 đ/Thanh
Hàng còn: 12
Kích thước 20x20mm, dài 100CM
156.000 đ/Thanh
Hàng còn: 10

Đăng nhập

Chat