Nhôm Tản Nhiệt (15)

Nhôm Tản Nhiệt 25x24x16 Trắng Hàn PCB

P/N: HS-252416-W, size: (LxWxT) 20x15x10 mm

3,100 đ/Cái

Hàng còn: 2959 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 9x9x5 Nhôm Trắng

P/N: HS-995-W, size: (LxWxT) 9x9x5 mm

700 đ/Cái

Nhôm Tản Nhiệt 14x14x7 Nhôm Đen

P/N: HS-14147-W, size: (LxWxT) 14x14x7 mm

2,500 đ/Cái

Nhôm Tản Nhiệt 7x7x3.5 Nhôm Trắng

P/N: HS-773.5-W, size: (LxWxT) 7x7x3.5 mm

600 đ/Cái

Nhôm Tản Nhiệt 14x14x6 Nhôm Trắng

P/N: HS-14146-W, size: (LxWxT) 14x14x6 mm

1,500 đ/Cái

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Đen Hàn PCB

Size: (LxWxT) 20x15x10 mm

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1673 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 19x15x10 Nhôm

P/N: HS-191510-B, size: (LxWxT) 19x15x10 mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 852 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 25x24x16 Đen

P/N: HS-252416-B, size: (LxWxT) 25x24x16 mm

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 912 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 34x25x12 Đen Hàn PCB

P/N: HS-342512-B, size: (LxWxT) 34x25x12 mm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 599 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 28x28x15 Dán CPU

P/N: HS-282815, size: (LxWxT) 28x28x15 mm

8,800 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Nhôm Trắng

P/N: HS-201510-W, size: (LxWxT) 20x15x10 mm

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 1147 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 20x20x10 Dán CPU

P/N: HS-202010, size: (LxWxT) 20x20x10 mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 989 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 38x34x12 Đen Hàn PCB

P/N: HS-383412-B, size: (LxWxT) 38x34x12 mm

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 573 Cái

Nhôm Tản Nhiệt 40x40x11

P/N: HS-404011, size: (LxWxT) 40x40x11 mm

16,000 đ/Cái

Nhôm Tản Nhiệt 20x15x10 Trắng Hàn PCB

P/N: HS-201510-W, size: (LxWxT) 20x15x10 mm

1,200 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký