Nút Nhấn Công Nghiệp (53)

TPB-2 Hộp Nút Nhấn 250VAC 3A

Điện áp: 250V, dòng điện: 3A, 2 nút nhấn nhả

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

TPB-3 Hộp Nút Nhấn 250VAC 3A

Điện áp: 250V, dòng điện: 3A, 3 nút nhấn nhả

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Vàng 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Dương 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Trắng 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Đen 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Đỏ 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 75 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Vàng 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Xanh Lá 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Xanh Dương 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Trắng 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

LA38-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Đen 22mm 10A

Kích thước: 36x29x66mm

29,000 đ/Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Đỏ 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Vàng

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V

51,000 đ/Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Xanh Lá

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V

51,000 đ/Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Xanh Dương

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V

51,000 đ/Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Nhả Có LED Trắng

Kích thước: 82x33x29mm, 10A 440V

51,000 đ/Cái

LC3-10 Nút Nhấn 380VAC 10A

Điện áp: 220V, 380V. Dòng 10A

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 12V

Điện áp: 12VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 24V

Điện áp: 24VDC, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Vàng 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Đỏ 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Dương 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

LA38-11DNZS Nút Nhấn Giữ Có LED Xanh Lá 220V

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 82x33x29mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

LC3-5 Nút Nhấn 380VAC 5A

Điện áp: 220V, 380V. Dòng 5A

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Vàng 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Đỏ 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Dương 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Nhả Màu Xanh Lá 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

KAO-5H Hộp Nút Nhấn Chống Nước 380VAC 10A

220VAC, 380VAC; 10A

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Vàng 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

LAY37-11BN Nút Nhấn Giữ Màu Đỏ 440V 10A

Điện áp: 440V, dòng điện: 10A, size: 62x32mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký