Lọc sản phẩm
 • Loại
  2 Chân DIP
  3 Chân DIP
  4 Chân DIP
  2 Chân SMD
  3 Chân SMD
  4 Chân SMD
  5 Chân
  Nắp Nút Nhấn
 • Khác

Nút Nhấn Tactile (100)

Nút Nhấn 3x6 Cao 5.0mm 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 3x6mm, H=5mm, 12VDC 0.1A

590 đ/Cái

Hàng còn: 1779 Cái

Nút Nhấn 6x3.8 Cao 5.0mm 2Pin SMD Đầu Xanh

Size 6.0x3.8mm, H=5.0 mm, 12VDC 50mA

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 468 Cái

Nút Nhấn 3x6 Cao 5.0mm 2Pin SMD

Size: 6x3mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12 Cao 14mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=14mm, 12VDC 0.1A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 4.5x4.5 Cao 5mm 3Pin Chỉnh Ngang

Size: 4.5x4.5mm, H=5mm, 50mA 12VDC

500 đ/Cái

Hàng còn: 3299 Cái

Nút Nhấn 6.2x6.2 Cao 5.5mm 4Pin SMD Đầu Xanh

Size 6.2x6.2mm, H=5.5 mm, 12VDC 50mA

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 4.5x4.5 Cao 8mm

P/N: TS-4501V-8, Size: 4.5x4.5mm, H=8mm, 50mA 12VDC

700 đ/Cái

Hàng còn: 1630 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 7.3mm Xuyên Lỗ

P/N: TSL-6601F, Size 6x6mm, H=7.3mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Hàng còn: 1111 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 7.3mm SMD

P/N: TSL-6601SF, Size 6x6mm, H=7.3mm, 12VDC 50mA

600 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6 Cao 4.3mm 4Pin SMD

Size 6x6mm, H=4.3mm, 12VDC 50mA

550 đ/Cái

Hàng còn: 10883 Cái

Nút Nhấn Đôi 8.5 Cao 6mm Mặt Dọc

P/N: TS-6601, Size 8.5x6mm, H=16mm, 12VDC 50mA

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12 Cao 12mm Chống Nước

Size 12x12mm, H=12mm, 12VDC 0.1A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

B3F-4055 Nút Nhấn 12x12 Cao 7.3mm Omron

Size 12x12, H=7.3mm, 12VDC 500mA

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 710 Cái

Nắp Nút Nhấn 12x12 Vuông

Dung cho nút nhấn 12x12

350 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6.2x6.2 Cao 5.5 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 6.2x6.2mm, H=5.5mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Hàng còn: 1419 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 5.5mm 4Pin SMD Đầu Đỏ

Size 6x6mm, H=5.5 mm, 12VDC 50mA

850 đ/Cái

Hàng còn: 601 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 10mm 2Pin Xuyên Lỗ

Size: 6x6mm, H=10mm, 12VDC 0.1A

450 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12 Cao 4.3mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=4.3mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hàng còn: 1100 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 5.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hàng còn: 1355 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 6.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=6.0mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hàng còn: 1731 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 8.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=8.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hàng còn: 509 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 7.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=7.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hàng còn: 2681 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 13.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=13.0mm, 12VDC 0.1A

850 đ/Cái

Hàng còn: 821 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 17.0mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size: 12x12mm, H=17.0mm, 12VDC 0.1A

950 đ/Cái

Hàng còn: 792 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 4.3mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=4.3mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hàng còn: 910 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 5.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=5.0mm, 12VDC 0.1A

650 đ/Cái

Hàng còn: 808 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 7.3mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=7.3mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Hàng còn: 1865 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 8.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=8.0mm, 12VDC 0.1A

700 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 12x12 Cao 9.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=9.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hàng còn: 960 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 10.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=10.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hàng còn: 1078 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 11.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=11.0mm, 12VDC 0.1A

750 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 12.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=12.0mm, 12VDC 0.1A

850 đ/Cái

Hàng còn: 995 Cái

Nút Nhấn 12x12 Cao 13.0mm 4Pin SMD

Size: 12x12mm, H=13.0mm, 12VDC 0.1A

900 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 4.3mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=4.3mm, 12VDC 50mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 569 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 7mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=7mm, 12VDC 50mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 2528 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 8mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=8mm, 12VDC 50mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 1696 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 10mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=10mm, 12VDC 50mA

290 đ/Cái

Hàng còn: 1707 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 12.5mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=12.5mm, 12VDC 50mA

380 đ/Cái

Hết hàng

Nút Nhấn 6x6 Cao 13mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=13mm, 12VDC 50mA

380 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Nút Nhấn 6x6 Cao 13.5mm 4Pin Xuyên Lỗ

Size 6x6mm, H=13.5mm, 12VDC 50mA

380 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký