Ổ Cắm Sino-Vanlock (22)

Ổ Cắm 3 Lỗ 2 Chấu Sino Vanlock S1983

Chất liệu nhựa siêu bền, màu trắng, dòng 16A

41,000 đ/Cái

Mặt 5 Lỗ Sino Vanlock S195

Mặt 5 lỗ Sino S195 dùng cho 5 thiết bị, màu trắng

16,000 đ/Cái

Ổ Cắm Dao Cạo Râu Sino Vanlock S18 2727

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

410,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18HD425

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

110,000 đ/Cái

Mặt 1 Lỗ Sino Vanlock S181 X

Mặt 1 lỗ Sino dùng cho 1 thiết bị, màu trắng

8,000 đ/Cái

Mặt 2 Lỗ Sino Vanlock S182 X

Mặt 2 lỗ Sino dùng cho 2 thiết bị, màu trắng

8,000 đ/Cái

Mặt 3 Lỗ Sino Vanlock S183 X

Mặt 3 lỗ Sino dùng cho 3 thiết bị, màu trắng

8,000 đ/Cái

Mặt 4 Lỗ Sino Vanlock S184 X

Mặt 4 lỗ Sino dùng cho 4 thiết bị, màu trắng

8,000 đ/Cái

Mặt 6 Lỗ Sino Vanlock S186 X

Mặt 6 lỗ Sino dùng cho 6 thiết bị, màu trắng

8,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S1813SN

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

77,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18UAM

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

27,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18U2

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

29,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18U2X

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

28,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18U2XX

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

28,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S1825SN

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

120,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18UE2

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

70,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18 10US

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

55,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S18 16

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

30,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S1815N

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

70,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S66GU2 X

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

28,000 đ/Cái

Ổ Cắm Sino Vanlock S66GU XX

Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, phích/rút trên 20.000 lần,16A-220V

28,000 đ/Cái

Mặt 1 Lỗ Sino Vanlock S66G1X

Mặt 1 lỗ Sino dùng cho 1 thiết bị, màu trắng

21,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký