Ốc Vít Hệ Inch UNC (38)

2-56x1/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

680 đ/Con

2-56x5/16 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

760 đ/Con

Hàng còn: 385

2-56x3/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

840 đ/Con

2-56x1/2 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

920 đ/Con

4-40x1/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,000 đ/Con

4-40x5/16 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,080 đ/Con

Hàng còn: 9

4-40x3/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,160 đ/Con

4-40x1/2 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,240 đ/Con

4-40x5/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,320 đ/Con

4-40x3/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,400 đ/Con

4-40x1 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,480 đ/Con

6-32x1/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,540 đ/Con

6-32x5/16 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,620 đ/Con

6-32x3/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,700 đ/Con

6-32x1/2 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,780 đ/Con

6-32x5/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,860 đ/Con

4-40x5/5 Vít UNC

Vít 4-40x5/5 hệ inch

690 đ/Con

6-32x3/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

1,920 đ/Con

6-32x1 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,000 đ/Con

8-32x1/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,080 đ/Con

8-32x5/16 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,140 đ/Con

8-32x3/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,220 đ/Con

8-32x1/2 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,300 đ/Con

8-32x5/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,380 đ/Con

8-32x3/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,420 đ/Con

8-32x1 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,500 đ/Con

8-32x1-1/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,580 đ/Con

8-32x1-1/2 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,660 đ/Con

10-32x1/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,740 đ/Con

10-32x5/16 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,820 đ/Con

10-32x3/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,900 đ/Con

10-32x1/2 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

2,980 đ/Con

10-32x5/8 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

3,060 đ/Con

10-32x3/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

3,140 đ/Con

10-32x1 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

3,220 đ/Con

10-32x1-1/4 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

3,300 đ/Con

10-32x1-1/2 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

3,380 đ/Con

2-56x3/16 Ốc Vít UNC

Loại 304 hoặc thép đen

600 đ/Con

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký