Ốc Vít Nhựa (12)

Vít Nhựa M4 Dài 6mm

Vít Nhựa M4, L=6mm, Ø=4mm

550 đ/Cái

Hàng còn: 1630 Cái

Vít Nhựa M4 Dài 8mm

Vít Nhựa M4, L=8mm, Ø=4mm

650 đ/Cái

Hàng còn: 1644 Cái

Vít Nhựa M4 Dài 10mm

Vít Nhựa M4, L=10mm, Ø=4mm

750 đ/Cái

Hàng còn: 1812 Cái

Vít Nhựa M4 Dài 12mm

Vít Nhựa M4, L=12mm, Ø=4mm

850 đ/Cái

Hàng còn: 1377 Cái

Vít Nhựa M4 Dài 15mm

Vít Nhựa M4, L=15mm, Ø=4mm

950 đ/Cái

Hàng còn: 1283 Cái

Vít Nhựa M4 Dài 18mm

Vít Nhựa M4, L=18mm, Ø=4mm

1,050 đ/Cái

Hàng còn: 1679 Cái

Vít Nhựa M4 Dài 20mm

Vít Nhựa M4, L=20mm, Ø=4mm

1,150 đ/Cái

Vít Nhựa M3 Dài 4mm

Vít nhựa M3, L=4mm, Ø=3mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 2133 Cái

Vít Nhựa M3 Dài 8mm

Vít Nhựa M3 L=8mm, Ø=3mm

600 đ/Cái

Vít Nhựa M3 Dài 15mm

Vít nhựa M3, L=15mm, Ø=3mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 1155 Cái

Vít Nhựa M3 Dài 10mm

Vít Nhựa M3, L=10mm, Ø=3mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 2303 Cái

Vít Nhựa M3 Dài 6mm

Vít Nhựa M3, L=6mm, Ø=3mm

500 đ/Cái

Hàng còn: 1197 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký