OLED LCD (33)

OEM
89.000 đ/Cái
Hàng còn: 170
Min: 1
Bội số: 1
OEM
43.000 đ/Cái
Hàng còn: 167
Min: 1
Bội số: 1
OEM
89.000 đ/Cái
Hàng còn: 160
Min: 1
Bội số: 1
OEM
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 158
Min: 1
Bội số: 1
OEM
103.000 đ/Cái
Hàng còn: 143
Min: 1
Bội số: 1
OEM
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 118
Min: 1
Bội số: 1
OEM
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 96
Min: 1
Bội số: 1
OEM
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 69
Min: 1
Bội số: 1
OEM
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 59
Min: 1
Bội số: 1
OEM
45.000 đ/Cái
Hàng còn: 56
Min: 1
Bội số: 1
OEM
47.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
OEM
45.000 đ/Cái
Hàng còn: 16
Min: 1
Bội số: 1
OEM
65.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED 1.3inch 128x64 Chữ Xanh Dương 8 Chân Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 10451
Waveshare
239.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED 0.96inch 128x64 Chữ Vàng Xanh, 8 Chân Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 9092
Waveshare
199.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED 1.3inch 128x64 HAT Cho Raspberry Pi Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 13890
Waveshare
299.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED 2.23inch 128x32 HAT Cho Raspberry Pi Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 17009
Waveshare
399.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED 1.3inch 64x128 Cho Raspberry Pi Pico Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 19376
Waveshare
249.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED 2.23inch 128x32 Cho Raspberry Pi Pico Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 19750
Waveshare
379.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED Trong Suốt SSD1309 1.51inch 128x64 Chữ Xanh 7 Chân Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 22545
Waveshare
499.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED RGB SSD1331 0.95inch 96x64 8 Chân Giao Tiếp SPI, SKU: 10514
Waveshare
299.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED RGB SSD1351 1.5inch 128x128 7 Chân Giao Tiếp SPI, SKU: 14747
Waveshare
415.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED RGB SSD1351 1.27inch 128x96 7 Chân Giao Tiếp SPI, SKU: 24691
Waveshare
425.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED SSD1306 0.91inch 128x32 Chữ Trắng 4 Chân Giao Tiếp I2C, SKU: 14657
Waveshare
175.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED SH1107 1.3inch 64x128 Chữ Trắng 7 Chân Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 18179
Waveshare
199.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED SSD1327 1.5inch 128x128 Chữ Trắng 7 Chân Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 13992
Waveshare
325.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD OLED SSD1327 1.32inch 128x96 Chữ Trắng 7 Chân Giao Tiếp SPI/I2C, SKU: 24777
Waveshare
225.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
75.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
97.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
75.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
41.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
61.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
31.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat