Ổn Áp Xung DC-DC Hàn PCB (12)

B0512S-1W Chuyển Đổi DC-DC Vào 5V Ra 12V 1W

Nguồn cấp: 5VDC, áp ra: 12VDC, 1W

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 40

B1205S-1W Chuyển Đổi DC-DC Vào 12V Ra 5V 1W

Nguồn cấp: 12VDC, áp ra: 5VDC, 1W

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 35

B0524S-1W Chuyển Đổi DC-DC Vào 5V Ra 24V 1W

Nguồn cấp: 5VDC, áp ra: 24VDC, 1W

51,000 đ/Cái

B2405S-1W Chuyển Đổi DC-DC Vào 24V Ra 5V 1W

Nguồn cấp: 24VDC, áp ra: 5VDC, 1W

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 79

B1224S-1W Chuyển Đổi DC-DC Vào 12V Ra 24V 1W

Nguồn cấp: 12VDC, áp ra: 24VDC, 1W

55,000 đ/Cái

B2412S-1W Chuyển Đổi DC-DC Vào 24V Ra 12V 1W

Nguồn cấp: 24VDC, Áp ra: 12VDC, 1W

37,000 đ/Cái

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 97

B2405S-2W Chuyển Đổi DC-DC Vào 24V Ra 5V 2W

Nguồn cấp: 24VDC, Áp ra: 5VDC, 2W

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 68

B1205S-2W Chuyển Đổi DC-DC Vào 12V Ra 5V 2W

Nguồn cấp: 12VDC, áp ra: 5VDC, 2W

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 85

B0505S-1WR2 Chuyển Đổi DC-DC Vào 5V Ra 5V 1W

Nguồn cấp: 4.5-5.5VDC, áp ra: 5VDC, công suất: 1W

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 161

B1212S-1W Chuyển Đổi DC-DC Vào 12V Ra 12V 1W

Nguồn cấp: 12VDC, áp ra: 12VDC 1W, nguồn cách ly

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 53

B0505S-2W Chuyển Đổi DC-DC Vào 5V Ra 5V 2W

Nguồn cấp: 4.5~5.5VDC, áp ra: 5VDC, công suất 2W, nguồn cách ly

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 186
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký