Ổn Áp Xung DC Hàn PCB (12)

List product List gallery

B2405S-2W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 2W

Nguồn cấp: 24VDC, Áp ra: 5VDC, 2W
Mornsun

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

B2405S-2W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 2W

B1212S-1W Chuyển Đổi DC-DC 12V-12V 1W

Nguồn cấp: 12VDC, áp ra: 12VDC 1W, nguồn cách ly
Mornsun

38,000 đ/Cái

Hết hàng

B1212S-1W Chuyển Đổi DC-DC 12V-12V 1W

B0505S-1W2R Chuyển Đổi DC-DC 1W 5V

Nguồn cấp: 4.5-5.5VDC, áp ra: 5VDC, công suất: 1W
Mornsun

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

B0505S-1W2R Chuyển Đổi DC-DC 1W 5V

B1205S-2W Chuyển Đổi DC 12V-5V 2W

Nguồn cấp: 12VDC, Áp ra: 5VDC, 2W
Mornsun

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

B1205S-2W Chuyển Đổi DC 12V-5V 2W

B0505S-2W Chuyển Đổi DC-DC 2W 5V

Nguồn cấp: 4.5~5.5VDC, áp ra: 5VDC, công suất 2W, nguồn cách ly
OEM

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 53 Cái

B0505S-2W Chuyển Đổi DC-DC 2W 5V

B2415S-1W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 1W

Nguồn: 24VDC, Áp ra: 15VDC
OEM

45,000 đ/Cái

Hết hàng

B2415S-1W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 1W

B2412S-1W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 1W

Nguồn cấp: 24VDC, Áp ra: 12VDC, 1W
Mornsun

37,000 đ/Cái

Hết hàng

B2412S-1W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 1W

B1224S-1W Chuyển Đổi DC-DC 12V-24V 1W

Nguồn cấp: 12VDC, Áp ra: 24VDC, 1W
Mornsun

55,000 đ/Cái

Hết hàng

B1224S-1W Chuyển Đổi DC-DC 12V-24V 1W

B2405S-1W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 1W

Nguồn cấp: 24VDC, Áp ra: 5VDC, 1W
Mornsun

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

B2405S-1W Chuyển Đổi DC-DC 24V-5V 1W

B0524S-1W Chuyển Đổi DC-DC 5V-24V 1W

Nguồn cấp: 5VDC, Áp ra: 24VDC, 1W
Mornsun

51,000 đ/Cái

Hết hàng

B0524S-1W Chuyển Đổi DC-DC 5V-24V 1W

B1205S-1W Chuyển Đổi DC-DC 12V-5V 1W

Nguồn cấp: 12VDC, Áp ra: 5VDC, 1W
Mornsun

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

B1205S-1W Chuyển Đổi DC-DC 12V-5V 1W

B0512S-1W Chuyển Đổi DC-DC 5V-12V 1W

Nguồn cấp: 5VDC, Áp ra: 12VDC, 1W
Mornsun

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

B0512S-1W Chuyển Đổi DC-DC 5V-12V 1W
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký