Ống Co Nhiệt (91)

Ống Co Nhiệt Màu Vàng 6mm 600V

Đường kính: 6mm, 125℃, 600V

3,200 đ/m

Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt

Bộ ống co nhiệt nhiều màu, 328 chiếc, nhiệt độ 125 độ C

39,000 đ/Bộ

Hàng còn: 77 Bộ

Ống Co Nhiệt Đen 10mm 1KV 125℃

Đường kính: 10mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 95 m

Ống Co Nhiệt Xanh Lá 10mm 1KV 125℃

Đường kính: 10mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 100 m

Ống Co Nhiệt Xanh Dương 10mm 1KV 125℃

Đường kính: 10mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 98 m

Ống Co Nhiệt Đỏ 10mm 1KV 125℃

Đường kính: 10mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 97 m

Ống Co Nhiệt Đen 16mm 1KV 125℃

Đường kính: 16mm

6,500 đ/m

Hàng còn: 95 m

Ống Co Nhiệt Xanh Lá 16mm 1KV 125℃

Đường kính: 16mm

6,500 đ/m

Hàng còn: 100 m

Ống Co Nhiệt Xanh Dương 16mm 1KV 125℃

Đường kính: 16mm

6,500 đ/m

Hàng còn: 99 m

Ống Co Nhiệt Đỏ 16mm 1KV 125℃

Đường kính: 16mm

6,500 đ/m

Hàng còn: 99 m

Ống Co Nhiệt Vàng 10mm 1KV 125℃

Đường kính: 10mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 98 m

Ống Co Nhiệt Đen 20mm 1KV 125℃

Đường kính: 20mm

8,000 đ/m

Hàng còn: 97 m

Ống Co Nhiệt Xanh Lá 20mm 1KV 125℃

Đường kính: 20mm

8,000 đ/m

Hàng còn: 97 m

Ống Co Nhiệt Xanh Dương 20mm 1KV 125℃

Đường kính: 20mm

8,000 đ/m

Hàng còn: 99 m

Ống Co Nhiệt 25mm 10KV

Đường kính: 25mm, 125℃, 10KV

50,000 đ/m

Ống Co Nhiệt Đỏ 20mm 1KV 125℃

Đường kính: 20mm

8,000 đ/m

Hàng còn: 99 m

Ống Co Nhiệt Vàng 16mm 1KV 125℃

Đường kính: 10mm

6,500 đ/m

Hàng còn: 86 m

Ống Co Nhiệt Đen 25mm 1KV 125℃

Đường kính: 25mm

10,000 đ/m

Hàng còn: 25 m

Ống Co Nhiệt Vàng 20mm 1KV 125℃

Đường kính: 20mm

8,000 đ/m

Hàng còn: 97 m

Ống Co Nhiệt Xanh Lá 25mm 1KV 125℃

Đường kính: 25mm

10,000 đ/m

Hàng còn: 25 m

Ống Co Nhiệt Vàng 25mm 1KV 125℃

Đường kính: 25mm

10,000 đ/m

Hàng còn: 15 m

Ống Co Nhiệt Xanh Dương 25mm 1KV 125℃

Đường kính: 25mm

10,000 đ/m

Hàng còn: 22 m

Ống Co Nhiệt Vàng 30mm 1KV 125℃

Đường kính: 30mm

13,000 đ/m

Hàng còn: 24 m

Ống Co Nhiệt Đỏ 25mm 1KV 125℃

Đường kính: 25mm

10,000 đ/m

Hàng còn: 24 m

Ống Co Nhiệt Vàng 35mm 1KV 125℃

Đường kính: 35mm

18,000 đ/m

Ống Co Nhiệt Đen 30mm 1KV 125℃

Đường kính: 30mm

13,000 đ/m

Hàng còn: 22 m

Ống Co Nhiệt Vàng 40mm 1KV 125℃

Đường kính: 40mm

25,000 đ/m

Hàng còn: 25 m

Ống Co Nhiệt Xanh Lá 30mm 1KV 125℃

Đường kính: 30mm

13,000 đ/m

Hàng còn: 25 m

Ống Co Nhiệt Vàng 50mm 1KV 125℃

Đường kính: 50mm

34,000 đ/m

Hàng còn: 25 m

Ống Co Nhiệt Xanh Dương 30mm 1KV 125℃

Đường kính: 30mm

13,000 đ/m

Hàng còn: 25 m

Ống Co Nhiệt 30mm 10KV

Đường kính: 30mm, 125℃, 10KV

57,000 đ/m

Ống Co Nhiệt Đỏ 30mm 1KV 125℃

Đường kính: 30mm

13,000 đ/m

Hàng còn: 25 m

Ống Co Nhiệt 40mm 10KV

Đường kính: 40mm, 125℃, 10KV

67,000 đ/m

Ống Co Nhiệt Đen 40mm 1KV 125℃

Đường kính: 40mm

25,000 đ/m

Hàng còn: 21 m

Ống Co Nhiệt 50mm 10KV

Đường kính: 50mm, 125℃, 10KV

75,000 đ/m

Ống Co Nhiệt Đen 35mm 1KV 125℃

Đường kính: 35mm

18,000 đ/m

Ống Co Nhiệt 60mm 10KV

Đường kính: 60mm, 125℃, 10KV

83,000 đ/m

Ống Co Nhiệt Xanh Lá 35mm 1KV 125℃

Đường kính: 35mm

18,000 đ/m

Ống Co Nhiệt 70mm 10KV

Đường kính: 70mm, 125℃, 10KV

91,000 đ/m

Ống Co Nhiệt Xanh Dương 35mm 1KV 125℃

Đường kính: 35mm

18,000 đ/m

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký