Ống Gen Chịu Nhiệt (22)

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1.5mm, dài 0.9m
1.180 đ/Sợi
Hàng còn: 1179
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2.5mm, dài 0.9m
1.950 đ/Sợi
Hàng còn: 1154
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1mm, dài 0.9m
1.180 đ/Sợi
Hàng còn: 1135
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=6mm, dài 0.9m
3.100 đ/Sợi
Hàng còn: 1090
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=5mm, dài 0.9m
2.500 đ/Sợi
Hàng còn: 950
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=7mm, dài 0.9m
3.700 đ/Sợi
Hàng còn: 928
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2mm, dài 0.9m
1.180 đ/Sợi
Hàng còn: 908
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=8mm, dài 0.9m
3.700 đ/Sợi
Hàng còn: 724
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=3mm, dài 0.9m
1.950 đ/Sợi
Hàng còn: 683
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=10mm, dài 0.9m
4.800 đ/Sợi
Hàng còn: 639
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=4mm, dài 0.9m
2.500 đ/Sợi
Hàng còn: 512
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=9mm, dài 0.9m
4.400 đ/Sợi
Hàng còn: 399
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=25mm, dài 0.9m
13.500 đ/Sợi
Hàng còn: 318
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=16mm, dài 0.9m
7.200 đ/Sợi
Hàng còn: 306
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=18mm, dài 0.9m
7.900 đ/Sợi
Hàng còn: 214
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=30mm, dài 0.9m
19.500 đ/Sợi
Hàng còn: 213
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=20mm, dài 0.9m
9.800 đ/Sợi
Hàng còn: 147
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=14mm
6.500 đ/Sợi
Hàng còn: 125
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=50mm, dài 0.9m
36.500 đ/Sợi
Hàng còn: 107
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=35mm, dài 0.9m
24.500 đ/Sợi
Hàng còn: 102
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=40mm, dài 0.9m
29.500 đ/Sợi
Hàng còn: 99
Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=12mm, dài 0.9m
5.800 đ/Sợi
Hàng còn: 12

Đăng nhập

Chat