Ống Gen Chịu Nhiệt (22)

Ống Gen Chịu Nhiệt 1mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1mm

900 đ/m

Hàng còn: 225 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 1.5mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1.5mm

900 đ/m

Hàng còn: 366 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 2mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2mm

900 đ/m

Hàng còn: 65 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 2.5mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2.5mm

1,500 đ/m

Hàng còn: 96 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 3mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=3mm

1,500 đ/m

Hàng còn: 65 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 4mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=4mm

1,900 đ/m

Hàng còn: 323 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 5mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=5mm

1,900 đ/m

Hàng còn: 515 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 6mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=6mm

2,400 đ/m

Hàng còn: 535 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 7mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=7mm

2,900 đ/m

Hàng còn: 219 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 8mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=8mm

2,900 đ/m

Hàng còn: 447 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 9mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=9mm

3,400 đ/m

Hàng còn: 177 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 10mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=10mm

3,700 đ/m

Hàng còn: 330 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 12mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=12mm

4,500 đ/m

Hàng còn: 130 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 14mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=14mm

5,000 đ/m

Hàng còn: 210 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 16mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=16mm

5,500 đ/m

Hàng còn: 51 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 18mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=18mm

6,000 đ/m

Hàng còn: 111 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 20mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=20mm

7,500 đ/m

Hàng còn: 91 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 25mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=25mm

10,500 đ/m

Hàng còn: 54 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 30mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=30mm

15,000 đ/m

Hàng còn: 239 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 35mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=35mm

19,000 đ/m

Hàng còn: 59 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 40mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=40mm

23,000 đ/m

Hàng còn: 52 m

Ống Gen Chịu Nhiệt 50mm

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=50mm

28,000 đ/m

Hàng còn: 39 m
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký