Ống In Chữ Số (13)

Ống In Chữ Số 1mm Màu Trắng

Size: 0.25mm2, đường kính: 1mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 1.5mm Màu Trắng

Size: 0.5mm2, đường kính: 1.5mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 2mm Màu Trắng

Size: 0.75mm2, đường kính: 2mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 2.5mm Màu Trắng

Size: 1mm2, đường kính: 2.5mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 3mm Màu Trắng

Size: 1.5mm2, đường kính: 3mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 3.5mm Màu Trắng

Size: 2.5mm2, đường kính: 3.5mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 4mm Màu Trắng

Size: 4mm2, đường kính: 4mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 5mm Màu Trắng

Size: 6mm2, đường kính: 5mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 6mm Màu Trắng

Size: 8mm2, đường kính: 6mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 7mm Màu Trắng

Size: 10mm2, đường kính: 7mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 8mm Màu Trắng

Size: 12mm2, đường kính: 8mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 10mm Màu Trắng

Size: 16mm2, đường kính: 10mm

900 đ/m

Ống In Chữ Số 12mm Màu Trắng

Size: 25mm2, đường kính: 12mm

900 đ/m

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký