PCB Hàn Test (21)

PCB Hàn Test Board 9x15cm Màu Cam

Pitch 2.54mm, size: 9.0x15cm

7,800 đ/Tấm

Hàng còn: 78 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 6.5x8.4cm

Pitch 2.54mm, size: 6.5x8.4cm

6,000 đ/Tấm

Hàng còn: 9 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 16x6cm

Pitch 2.54mm, size: 16x6cm

10,000 đ/Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 4x6cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 4x6cm

5,500 đ/Tấm

Hàng còn: 143 Tấm

PCB Hàn Test Board 5x7cm

Pitch 2.54mm, size: 5x7cm

1,800 đ/Cái

PCB Hàn Test Board Lỗ Đơn 17x6.5cm

Pitch 2.54mm, size: 17x6.5cm

9,000 đ/Tấm

Hàng còn: 24 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đơn 6.5x8.4cm

Pitch 2.54mm, size: 6.5x8.4cm

5,000 đ/Tấm

Hàng còn: 35 Tấm

PCB Hàn Test Board Lỗ Đôi 17x6.5cm

Pitch 2.54mm, size: 17x6.5cm

9,000 đ/Tấm

Hàng còn: 26 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 2x8cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 2x8cm

3,300 đ/Tấm

Hàng còn: 65 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 3x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 3x7cm

4,300 đ/Tấm

Hàng còn: 162 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 5x7cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 5x7cm

5,500 đ/Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 7x9cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 7x9cm

8,000 đ/Tấm

Hàng còn: 60 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 9x11cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x11cm

35,500 đ/Tấm

Hàng còn: 30 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 8x12cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 8x12cm

14,000 đ/Tấm

Hàng còn: 71 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x10cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x10cm

19,000 đ/Tấm

Hàng còn: 105 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 9x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 9x15cm

18,000 đ/Tấm

Hàng còn: 175 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x15cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x15cm

24,500 đ/Tấm

Hàng còn: 79 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 10x22cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 10x22cm

43,000 đ/Tấm

Hàng còn: 128 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 12x18cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 12x18cm

24,000 đ/Tấm

Hàng còn: 67 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 15x20cm

68,000 đ/Tấm

Hàng còn: 70 Tấm

FR4 PCB Hàn Test Board 20x30cm Phủ Xanh

Pitch 2.54mm, size 20x30cm

126,000 đ/Tấm

Hàng còn: 92 Tấm
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký