PCB Rivet (11)

PCB Rivet 0.3mm

Rivet lỗ via PCB, size 0.3 x 2.5mm

1,000 đ/Gói(10pcs)

PCB Rivet 0.8mm

Rivet lỗ via PCB, size 0.8 x 3.0 x 1.8mm, dài: 3.5mm

4,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 190 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1.2mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.2 x 3.0 x 2.3mm, dài: 3.5mm

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 494 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1.5mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.5 x 3.0 x 3.0mm, dài: 3.5mm

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 291 Gói(10pcs)

PCB Rivet 0.9mm

Rivet lỗ via PCB, size 0.9 x 3.0 x 1.8mm, dài: 3.5mm

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 683 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1mm

Rivet lỗ via PCB, size: 1.0 x 1.8mm, dài: 3.5mm

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 454 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1.7mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.7 x 3.5 x 3.4mm, dài: 3.5mm

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 335 Gói(10pcs)

PCB Rivet 1.8mm

Rivet lỗ via PCB, size 1.8 x 3.5 x 3.0mm, dài: 3.5mm

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 256 Gói(10pcs)

PCB Rivet 2.0mm

Rivet lỗ via PCB, size 2.0 x 3.5 x 3.50mm, dài: 3.5mm

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 500 Gói(10pcs)

PCB Rivet 2.5mm

Rivet lỗ via PCB, size 2.5 x 3.5 x 4.0mm, dài: 3.5mm

2,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 395 Gói(10pcs)

PCB Rivet 3.0mm

Rivet lỗ via PCB, size 3.0 x 3.5 x 5.0mm, dài: 3.5mm

2,500 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 296 Gói(10pcs)
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký