Pin Năng Lượng Mặt Trời (26)

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 1W 6V

Điện áp: 6V, Công suất: 1W, Dòng tải: 165mA, 110x60mm

52,000 đ/Tấm

Hàng còn: 10 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 3W 2V

Điện áp: 2V, Dòng 160mA, Kích thước: 50x50mm

20,000 đ/Tấm

Hàng còn: 115 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 2W 6V

Điện áp: 6V, Công suất: 2W, Dòng tải: 330mA, 136x11mm

95,000 đ/Tấm

Hàng còn: 15 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 1.5W 12V

Điện áp: 12V, Công suất: 1.5W, Dòng tải: 125mA, 115x85mm

89,000 đ/Tấm

Hàng còn: 6 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 3W 12V

Điện áp: 12V, Công suất: 3W, Dòng tải: 300mA, 145x145mm

135,000 đ/Tấm

Hàng còn: 10 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 3W 6V

Điện áp : 6V, Công suất ra: 3W, Dòng tải: 500mA, 145x145mm

141,000 đ/Tấm

Hàng còn: 10 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 3.5W 6V

Điên áp: 5V, Công suất: 3.4W, Dòng ra: 583mA, 165x135mm

142,000 đ/Tấm

Hàng còn: 12 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 5W 18V

Dòng điện: 0.27A, size: 220x200mm

199,000 đ/Tấm

Hàng còn: 4 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 4.2W 12V

Điện áp: 12V, Công suất: 4.2W, Dòng tải: 350mA, 200x30mm

189,000 đ/Tấm

Hàng còn: 7 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 4.5W 12V

Dùng cho xe hơi, có đầu sạc, Điện áp: 12V, Công suất: 4.5W, Dòng tải: 250mA, 370x100mm

399,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 5.5W 18V

Dùng cho xe hơi, áp ra: 18V, Công suất ra: 5.5W, Dòng tải: 300mA, 230x210mm

349,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 10.5W 18V

Điện áp: 18V, Công suất: 10.5W, Dòng tải: 1000mA, 435x197mm

649,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 5W 5V Đầu Ra MicroUSB

Có đầu ra microUSB, Điện áp: 5V, Công suất ra: 5W, Dòng ra: 1A

379,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 8.5W 12V

Dùng cho xe hơi, Điện áp: 12V, Công suất: 8.5W, Dòng tải: 500mA, 380X185mm

649,000 đ/Tấm

Pin Mặt Trời + Hộp Sạc 2xAA 1W 4V

Công suất 1W, Điện áp 4V, Dòng tải 500mA, 90x90mm

119,000 đ/Tấm

Tấm Pin Mặt Trời 1W 4V

Hộp sạc 2xAA + 2xAAA, Công suất 1W, Điện áp 4V, Dòng tải >250mA, 115x68mm

199,000 đ/Tấm

Tấm Pin Mặt Trời + Hộp Sạc 3.5W 5V

Sạc 18650, Công suất 3.5W, Điện áp 5V, Dòng tải 680mA, 130x165mm

229,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 7W 5V

Có đầu ra microUSB, Điện áp: 5V, Công suất: 7W, Dòng tải: 1.2A, 550x170mm

389,000 đ/Bộ

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 0.5W 5V

Điện Áp ra: 5V, Công suất: 0.5W, Dòng ra: 50mA, 60x60mm

55,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 0.65W 1.5V

Điện áp: 1.5V, Công suất: 0.65W, Dòng ra: 430mA, 60x80mm

40,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 2W 9V

Điện áp: 9V, Công suất ra: 2W, Dòng tải: 220mA, 115x115mm

79,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 0.25W 5V

Áp ra: 5V, Công suất: 0.25W, Dòng ra: 50mA, 45x45mm

48,000 đ/Tấm

Hàng còn: 7 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 1W 5V

Áp ra: 5V, Công suất: 1W, Dòng ra: 0.2A, 110x60mm

69,000 đ/Tấm

Hàng còn: 9 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 0.15W 5V

Áp ra: 5V, Công suất: 0.15W, Dòng ra: 30mA, 53x30mm

44,000 đ/Tấm

Hàng còn: 18 Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 4.2W 18V

Điện áp: 18V, Công suất:4.2W, Dòng tải: 0.3A, 200x130mm

209,000 đ/Tấm

Tấm Năng Lượng Mặt Trời 0.6W 6V

Điện áp ra: 6V, Công suất: 1W, Dòng tải: 0.12A, 90x60mm

69,000 đ/Tấm

Hàng còn: 19 Tấm
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký