0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

PLC CPUs (17)

Nguồn: 24VDC, 12 ngõ vào, 8 ngõ ra
693.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 10~28VDC, 24 ngõ vào, 24 ngõ ra
1.600.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 10~28VDC, 8 ngõ vào, 6 ngõ ra
580.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 10~28VDC, 14 ngõ vào, 10 ngõ ra
820.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 28VDC, 8 ngõ vào, 6 ngõ ra relay (Y0-Y5)
717.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Nguồn: 28VDC, 4 ngõ vào, 2 ngõ ra relay (Y0-Y1)
250.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 220V, bộ nhớ: 36K, 2 cổng giao tiếp RS485
1.900.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 85VAC-264VAC, Ngõ vào: 24VDC, Ngõ ra: Relay
3.200.000 đ/Cái
Hết hàng
7.400.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 24VDC, 2AD 2DA, 16 ngõ vào, 16 ngõ ra
979.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
Nguồn: 24VDC, 16 ngõ vào 16 ngõ ra relay (Y0-Y17)
857.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Nguồn: 24VDC, 12 ngõ vào, 8 ngõ ra
448.000 đ/Cái
Hàng còn: 27
Nguồn: 24VDC, 14 ngõ vào, 10 ngõ ra
890.000 đ/Cái
Hết hàng
8 ngõ vào, 6 ngõ ra, 1 cổng RS485
859.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 10-28VDC, 6 ngõ vào: X0-X5, 4 ngõ ra: Y0-Y3
449.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 10-28VDC, 6 ngõ vào: X0-X5, 4 ngõ ra: Y0-Y3
299.000 đ/Cái
Hàng còn: 47
Nguồn: 10~28VDC, 8 ngõ vào, 6 ngõ ra
480.000 đ/Cái
Hàng còn: 37

Đăng nhập

Chat