Quạt Hướng Trục (19)

Bộ 2 Quạt 50x25x13mm Cho Raspberry Pi

Điện áp cấp: 5VDC

130,000 đ/Cái

Quạt 4010 5VDC 40x40x10mm

Nguồn: 5VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Quạt 5010 5VDC 50x50x10mm

Điện áp cấp: 5VDC

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

Quạt Raspberry Pi 30x30x7mm Có LED

Điện áp: 5VDC

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Orix MR20060-AC Quạt 220VAC 60W 200x200x60mm

Điện áp cấp: 220-240V 50/60Hz

260,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Quạt Raspberry Pi 5VDC 30x30x7mm

Điện áp cấp: 5VDC

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Quạt 3010 12VDC 30x30x10mm

Điện áp cấp: 12VDC

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Quạt 2510 12VDC 25x25x10mm

Điện áp cấp: 12VDC

22,000 đ/Cái

Quạt 4510 12VDC 45x45x10mm

Điện áp cấp: 12VDC

59,000 đ/Cái

ORIX 12038 Quạt Hút Khói 220VAC 120x120x38mm

Điện áp cấp: 220-240V 50/60Hz

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Quạt 4010 24VDC 40x40x10mm Cho Máy In 3D

Điện áp cấp: 24VDC

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 84 Cái

Quạt 5010 12VDC 50x50x10mm Cho Máy In 3D

Điện áp cấp: 12VDC

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

Quạt 5010 24VDC 50x50x10mm Cho Máy In 3D

Điện áp cấp: 24VDC

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 77 Cái

Quạt 4020 24VDC 40x40x20mm Cho Máy In 3D

Điện áp cấp: 24VDC

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

Quạt 4010 12VDC 40x40x10mm

Điện áp cấp: 12VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Quạt 12025 12VDC 120x120x25mm

Điện áp cấp: 12VDC

37,000 đ/Cái

Quạt 12025 24VDC 120x120x25mm

Điện áp cấp: 24VDC

37,000 đ/Cái

Quạt Tản Nhiệt LED 10W 12V

Nguồn: 12VDC, công suất: 10W, size: 55x55x13mm

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Quạt 4020 12VDC 40x40x20mm Cho Máy In 3D

Điện áp cấp: 12VDC

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký