Raspberry Pi (21)

Loại: Board
 Xóa tất cả
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico RP2040
Raspberry Pi
121.000 đ/Cái
Hàng còn: 100
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico W RP2040 Wifi + Bluetooth, SKU: 23108
Raspberry Pi
233.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 3 Model B+ BCM2837B0
Raspberry Pi
1.599.000 đ/Cái
Hàng còn: 16
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Raspberry Pi 4 Model B 4GB
Element14
1.839.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico RP2040 Cổng Type-C
Raspberry Pi
131.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Raspberry Pi 5 4GB
Element14
2.090.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-One Mạch MCU Flash 4MB Dựa Trên Raspberry Pi RP2040, SKU: 22809
Waveshare
125.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-Tiny-Kit Board Phát Triển Raspberry Pi, SKU: 24665
Waveshare
125.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-Zero Mạch MCU Giống Raspberry Pi Pico Mini Ver, SKU: 20187
Waveshare
115.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
95.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
85.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
109.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Makerbase MKS PI V1 Board 1GB
Makerbase
1.150.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng BCM2837 Module Compute Raspberry Pi 3
Raspberry Pi
995.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Raspberry Pi 4 Model B 2GB
Element14
1.650.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 4 Model B 8GB
Raspberry Pi
3.600.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 3 Model A+
Raspberry Pi
880.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi Zero V1.3
Raspberry Pi
350.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi Zero Wireless
Raspberry Pi
690.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi
1.050.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi Model A+
Raspberry Pi
831.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat