Raspberry Pi (19)

Loại: Board Xóa
 Xóa tất cả
Raspberry Pi là dòng máy tính đơn mạch (hay còn gọi là máy tính nhúng) kích thước chỉ bẳng một thẻ tín dụng, được phát triển tại Anh bởi Raspberry Pi Foundation với mục đích ban đầu là thúc đẩy việc giảng dạy v... Xem thêm

Raspberry Pi là dòng máy tính đơn mạch (hay còn gọi là máy tính nhúng) kích thước chỉ bẳng một thẻ tín dụng, được phát triển tại Anh bởi Raspberry Pi Foundation với mục đích ban đầu là thúc đẩy việc giảng dạy về khoa học máy tính cơ bản trong các trường học và các nước đang phát triển.

Raspberry Pi gốc và Raspberry Pi gốc 2 được sản xuất theo nhiều cấu hình khác nhau thông qua các thỏa thuận cấp phép sản xuất với Newark element14 (Premier Farnell), RS Components và Egoman. Các công ty này bán Raspberry Pi trực tuyến. Egoman sản xuất một phiên bản phân phối duy nhất tại Đài Loan, có thể được phân biệt với Pi khác bởi màu đỏ của chúng và thiếu dấu FCC/CE. Phần cứng là như nhau đối với tất cả các nhà sản xuất.

Hầu hết các mạch Pi được sản xuất tại một nhà máy Sony tại Pencoed, Wales; một số được sản xuất tại Trung Quốc hoặc Nhật Bản

Thu gọn
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico RP2040
Raspberry Pi
121.000 đ/Cái
Hàng còn: 40
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Raspberry Pi 4 Model B 4GB
Raspberry Pi
2.600.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico W RP2040 Wifi + Bluetooth, SKU: 23108
Raspberry Pi
245.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-One Mạch MCU Flash 4MB Dựa Trên Raspberry Pi RP2040, SKU: 22809
Waveshare
125.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-Tiny-Kit Board Phát Triển Raspberry Pi, SKU: 24665
Waveshare
125.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-Zero Mạch MCU Giống Raspberry Pi Pico Mini Ver, SKU: 20187
Waveshare
115.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
95.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
85.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
109.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Makerbase MKS PI V1 Board 1GB
Makerbase
1.150.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng BCM2837 Module Compute Raspberry Pi 3
Raspberry Pi
995.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 4 Model B 2GB
Raspberry Pi
1.679.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 4 Model B 8GB
Raspberry Pi
3.600.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 3 Model A+
Raspberry Pi
880.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi Zero V1.3
Raspberry Pi
350.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 3 Model B+ BCM2837B0
Raspberry Pi
1.599.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi Zero Wireless
Raspberry Pi
690.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi
1.050.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi Model A+
Raspberry Pi
831.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat