Real Time Clocks (11)

Chính hãng DS1307DTR IC RTC Clock/Calendar 56B, 8-SOIC
XBLW
5.000 đ/Con
Hàng còn: 962
Min: 1
Bội số: 1
China DS1307-CN IC RTC Clock/Calendar 56B, 8-DIP
OEM
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 350
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PCF8563T IC RTC Clock/Calendar, 8-SOIC
NXP
13.000 đ/Con
Hàng còn: 200
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng DS1307 IC RTC Clock/Calendar 56B, 8-DIP
Maxim
46.000 đ/Cái
Hàng còn: 184
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng DS1307Z+ IC RTC Clock/Calendar 56B, 8-SOIC
Maxim
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 159
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng DS1302z+ IC RTC Clock/Calendar 31B, 8-SOIC
Maxim
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 84
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Slkor DS1302z IC RTC Clock/Calendar 31B, 8-SOIC
Slkor
5.000 đ/Con
Hàng còn: 23
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng DS3231MZ IC RTC Clock/Calendar I2C, 8-SOIC
Maxim
52.000 đ/Con
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng DS3231SN#T&R IC RTC Clock/Calendar, 16-SOP
Maxim
75.000 đ/Con
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Taiwan DS3231SN IC RTC Clock/Calendar, 16-SOP
Maxim
46.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
80.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat