Relay Không Chốt (449)

Chính hãng G2RL-1A-E-DC12 Rơ Le 12VDC 16A SPNO
34.000 đ/Cái
Hàng còn: 2119
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 1913
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 1040
Chính hãng G5NB-1A-E-12VDC Rơ Le 12VDC 5A SPST-NO
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 993
Chính hãng HK19F-DC12V-SHG Rơ Le 12VDC 1A SPDT
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 867
Chính hãng G5NB-1A-E-5VDC Rơ Le 5VDC 5A SPST-NO
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 771
5.900 đ/Cái
Hàng còn: 765
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 628
Chính hãng G5NB-1A-E 24VDC Rơ Le 24VDC 5A SPST-NO
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 553
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 513
5.900 đ/Cái
Hàng còn: 505
Chính hãng HK4100F-DC24V-SHG Rơ Le 24VDC 3A SPDT
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 500
25.500 đ/Cái
Hàng còn: 494
Chính hãng HK19F-DC5V-SHG Rơ Le 5VDC 1A SPDT
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 479
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 437
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 401
Chính hãng G2RL-2 Rơ Le 24VDC 8A DPDT
8 chân xuyên lỗ
41.000 đ/Cái
Hàng còn: 385
Chính hãng HF46F-G 24-HS1 Rơ Le 24VDC 7A SPST-NO
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 349
Chính hãng RY24W-K Rơ Le 24VDC 0.5A DPDT
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 337
Chính hãng HK4100F-DC3V-SHG Rơ Le 3VDC 3A SPDT
7.300 đ/Cái
Hàng còn: 315
Chính hãng HK4100F-DC5V-SHG Rơ Le 5VDC 3A SPDT
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 305
Chính hãng HF49FD-012-1H11 Rơ Le 12VDC 5A SPST-NO
18.500 đ/Cái
Hàng còn: 300
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 289
Chính hãng G2RL-1-E-DC24 Rơ Le 24VDC 16A SPDT
31.000 đ/Cái
Hàng còn: 288
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 264
Chính hãng G2RL-1-E-DC5 Rơ Le 5VDC 16A SPDT
34.000 đ/Cái
Hàng còn: 255
Chính hãng JZC-32F-005-HS3 Rơ Le 5VDC 10A SPNO
8.500 đ/Cái
Hàng còn: 253
Chính hãng SMI-5VDC-SL-2C Rơ Le 5VDC 5A DPDT
20.000 đ/Cái
Hàng còn: 252
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 246
Chính hãng HK19F-DC3V-SHG Rơ Le 3VDC 1A SPDT
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 244
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 233
Chính hãng JQ1P-5V-F Rơ Le 5VDC 10A SPDT
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 219
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 208
Chính hãng SMI-24VDC-SL-2C Rơ Le 24VDC 5A DPDT
20.000 đ/Cái
Hàng còn: 199
15.500 đ/Cái
Hàng còn: 198
Chính hãng JS1-12V-F Rơ Le 12VDC 10A SPDT
22.000 đ/Cái
Hàng còn: 185
Chính hãng JQ1P-24V-F Rơ Le 24VDC 10A SPDT
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 180
Chính hãng RY5W-K Rơ Le 5VDC 0.5A DPDT
8 chân xuyên lỗ
28.000 đ/Cái
Hàng còn: 177
Chính hãng EA2-5NU Rơ Le 5VDC 1A DPDT
10 chân xuyên lỗ
19.500 đ/Cái
Hàng còn: 166
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 162

Đăng nhập

Chat