Relay Không Chốt (479)

Chính hãng SRD-12VDC-SL-C Rơ Le 12VDC 10A SPDT 5 Chân
Songle Relay
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 2.866
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ALQ312 Rơ Le 12VDC 10A SPST-NO 4 Chân
Panasonic
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 2.153
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SRA-12VDC-CL Rơ Le 12VDC 20A SPDT 5 Chân
Songle Relay
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 1.946
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G2RL-1A-E-12VDC Rơ Le 12VDC 16A SPNO 6 Chân
Omron
30.000 đ/Cái
Hàng còn: 1.815
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SRD-05VDC-SL-C Rơ Le 5VDC 10A SPDT 5 Chân
Songle Relay
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 1.614
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SRD-24VDC-SL-C Rơ Le 24VDC 10A SPDT 5 Chân
Songle Relay
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 606
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G5NB-1A-E-12VDC Rơ Le 12VDC 5A SPST-NO 4 Chân
Omron
8.500 đ/Cái
Hàng còn: 490
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK4100F-DC5V-SHG Rơ Le 5VDC 3A SPDT 6 Chân
HUIKE
5.900 đ/Cái
Hàng còn: 484
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK19F-DC12V-SHG Rơ Le 12VDC 1A SPDT 8 Chân
HUIKE
9.800 đ/Cái
Hàng còn: 388
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RY12W-K Rơ Le 12VDC 0.5A DPDT 8 Chân
Fujitsu Components
27.000 đ/Cái
Hàng còn: 350
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HF46F-G 24-HS1 Rơ Le 24VDC 7A SPST-NO 4 Chân
Hongfa
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 349
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HF32F-G-012-HS Rơ Le 12VDC 10A SPST 4 Chân
Hongfa
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 345
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G5NB-1A-E-24VDC Rơ Le 24VDC 5A SPST-NO 4 Chân
Omron
8.500 đ/Cái
Hàng còn: 292
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HF32F-G-005-HS Rơ Le 5VDC 10A SPST 4 Chân
Hongfa
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 288
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SLA-24VDC-SL-A Rơ Le 24VDC 30A SPST 5 Chân
Songle Relay
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 286
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng JQ1P-12V-F Rơ Le 12VDC 10A SPDT 5 Chân
Panasonic
25.500 đ/Cái
Hàng còn: 278
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SRA-24VDC-CL Rơ Le 24VDC 20A SPDT 5 Chân
Songle Relay
5.900 đ/Cái
Hàng còn: 270
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK4100F-DC3V-SHG Rơ Le 3VDC 3A SPDT 6 Chân
HUIKE
7.300 đ/Cái
Hàng còn: 264
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SRA-05VDC-CL Rơ Le 5VDC 20A SPDT 5 Chân
Songle Relay
5.900 đ/Cái
Hàng còn: 264
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G6S-2-DC5 Rơ Le 5VDC 2A DPDT 8 Chân
Omron
20.000 đ/Cái
Hàng còn: 263
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HF49FD-005-1H11 Rơ Le 5VDC 5A SPST-NO 4 Chân
Hongfa
18.500 đ/Cái
Hàng còn: 254
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK4100F-DC12V-SHG Rơ Le 12VDC 3A SPDT 6 Chân
HUIKE
5.900 đ/Cái
Hàng còn: 253
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK19F-DC3V-SHG Rơ Le 3VDC 1A SPDT 8 Chân
HUIKE
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 239
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G6S-2-DC24 Rơ Le 24VDC 2A DPDT 8 Chân
Omron
21.000 đ/Cái
Hàng còn: 235
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK19F-DC5V-SHG Rơ Le 5VDC 1A SPDT 8 Chân
HUIKE
9.800 đ/Cái
Hàng còn: 234
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HF46F-G 5-HS1 Rơ Le 5VDC 7A SPST-NO 4 Chân
Hongfa
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 234
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HRS1H-S-DC12V Rơ Le 12VDC 1A SPDT 6 Chân
Zhejiang HKE
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 234
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G5NB-1A-E-5VDC Rơ Le 5VDC 5A SPST-NO 4 Chân
Omron
8.500 đ/Cái
Hàng còn: 231
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK4100F-DC24V-SHG Rơ Le 24VDC 3A SPDT 6 Chân
HUIKE
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 228
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SMI-05VDC-SL-2C Rơ Le 5VDC 5A DPDT 8 Chân
Songle Relay
20.000 đ/Cái
Hàng còn: 225
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng JS1-24V-F Rơ Le 24VDC 10A SPDT 5 Chân
Panasonic
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 220
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RY5W-K Rơ Le 5VDC 0.5A DPDT 8 Chân
Fujitsu Components
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 217
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SRD-09VDC-SL-C Rơ Le 9VDC 10A SPDT 5 Chân
Songle Relay
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 215
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RY24W-K Rơ Le 24VDC 0.5A DPDT 8 Chân
Fujitsu Components
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 214
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G2RL-1-E-DC24 Rơ Le 24VDC 16A SPDT 8 Chân
Omron
31.000 đ/Cái
Hàng còn: 204
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HF46F 12-HS1 Rơ Le 12VDC 5A SPST-NO 4 Chân
Hongfa
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 201
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HK19F-DC24V-SHG Rơ Le 24VDC 1A SPDT 8 Chân
HUIKE
9.800 đ/Cái
Hàng còn: 198
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng G2RL-2-24VDC Rơ Le 24VDC 8A DPDT 8 Chân
Omron
41.000 đ/Cái
Hàng còn: 191
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HRS1H-S-DC5V Rơ Le 5VDC 1A SPDT 6 Chân
Zhejiang HKE
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 187
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HF41F-24-ZS Rơ Le 24VDC 6A SPDT 5 Chân
Hongfa
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 183
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat