Remote Điều Khiển Fixed Code (35)

Remote 433Mhz Fixed Code 4 Nút ABCD Màu Gỗ

4 nút nhấn, loại Fixed Code

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 2 Nút Khoá

315MHz, 2 nút nhấn, loại Fixed Code

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

SQ-102 Bộ Điều Khiển 2 Kênh 220VAC 4 Nút

2 Kênh, 220VAC

144,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Remote 433Mhz Fixed Code 4 Nút Lên Xuống Vỏ Inox

4 nút nhấn, loại Fix Code

45,000 đ/Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 1 Nút Màu Gỗ

1 nút nhấn, loại Fixed Code

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Remote Điều Khiển 315Mhz 1 Relay 12V 10A V2

315Mhz, 1 kênh, 12VDC 10A

95,000 đ/Bộ

Hàng còn: 20 Bộ

Remote Điều Khiển 315Mhz 2 Relay 12V 10A

315Mhz, 2 kênh, 12VDC 10A

132,000 đ/Bộ

Hàng còn: 19 Bộ

Remote 433Mhz Fixed Code 4 Nút Móc Khóa Vỏ Inox V2

4 nút nhấn, loại Fix Code

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 62 Cái

Remote Điều Khiển 1 Relay 220V 10A 315Mhz

315Mhz, 1 kênh, 220V 10A

115,000 đ/Bộ

Hàng còn: 20 Bộ

Remote 315Mhz Fixed Code 4 Nút ABCD Màu Gỗ

4 nút nhấn, loại Fixed Code

33,000 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 12 Nút

12 nút, loại remote fixed code

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 2 Nút Màu Gỗ

2 nút nhấn, loại Fixed Code

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Remote 433Mhz Fixed Code 1 Nút Màu Gỗ

1 nút nhấn, loại Fixed Code

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Remote Điều Khiển 1 Relay 12V 30A 4000m 315Mhz

Thu phát 4000m 315Mhz, 1 kênh, 220VAC 30A

435,000 đ/Bộ

Hàng còn: 1 Bộ

Remote Điều Khiển 4 Relay 12V 10A 4000m 315Mhz

4000m, 315Mhz, 4 kênh, 12VDC

512,000 đ/Bộ

Remote Điều Khiển 4 Relay 220V 4000m 315Mhz

4000m, 315Mhz, 4 kênh, 220VAC

459,000 đ/Bộ

Hàng còn: 10 Bộ

Bộ Điều Khiển Đóng Mở Cửa RF 433MHz Pinhe

Bộ điều khiển đóng mở cửa RF 433MHz

260,000 đ/Cái

Bộ Điều Khiển Đóng Mở Cửa RF 433Mhz 888

Bộ điều khiển đóng mở cửa RF 433MHz 220VAC

270,000 đ/Cái

Bộ Điều Khiển Đóng Mở Cửa RF 433MHz ANYSANE

Bộ điều khiển đóng mở cửa RF 433MHz

253,000 đ/Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 2 Nút AB Vỏ Inox

2 nút, loại remote fixed code, sử dụng chip EV1527

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Remote 433Mhz Fixed Code 2 Nút AB Vỏ Inox

2 nút, loại remote fixed code, sử dụng chip EV1527

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 237 Cái

SQ-084 Remote Điều Khiển 4 Kênh 220VAC

4 Kênh, 220VAC, 20A/Kênh

197,000 đ/Bộ

Hàng còn: 15 Bộ

Remote 315Mhz Fixed Code 2 Nút Truyền 1000m

2 nút nhấn, loại Fixed Code, khoảng cách 1000m

79,000 đ/Cái

Remote 433Mhz Fixed Code 2 Nút Truyền 1000m

433MHz, 2 nút nhấn, loại Fixed Code, truyền 1000m

79,000 đ/Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 4 Nút ABCD Truyền 1000m

4 nút nhấn, loại Fixed Code, truyền 1000m

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Remote 433Mhz Fixed Code 4 Nút ABCD Truyền 1000m

4 nút nhấn, loại Fixed Code, truyền 1000m

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 2 Nút Truyền 3000m

Điều khiển từ xa 3000m, 2 kênh, 315MHz

199,000 đ/Cái

Remote Điều Khiển 1 Relay 220V 3000m

Thu phát 3000m, 1 kênh, 220VAC 30A

299,000 đ/Bộ

Hàng còn: 8 Bộ

SQ-101B Remote Điều Khiển 1 Kênh 220VAC 315MHz

1 Kênh, 220VAC, 315MHz

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

SQ-102 Remote Điều Khiển 2 Kênh 220VAC 315MHz

2 Kênh, 220VAC, 315MHz

145,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Remote Điều Khiển 433Mhz 4 Relay 12V 10A

433Mhz, 4 kênh, 12VDC 10A

195,000 đ/Bộ

Hàng còn: 6 Bộ

Remote Điều Khiển 315Mhz 1 Relay 12V 10A V1

315Mhz, 1 kênh, 12VDC 10A

119,000 đ/Bộ

Remote 315Mhz Fixed Code 2 Nút AB

315MHz, 2 nút nhấn, loại Fixed Code

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Remote 315Mhz Fixed Code 4 Nút Truyền 3000m

4 nút nhấn, loại Fixed Code, truyền 3000m

156,000 đ/Cái

Remote 433Mhz Fixed Code 4 Nút Móc Khóa Vỏ Inox V1

4 nút nhấn, loại Fix Code

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 71 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký