RF Cable, RF Antenna, WIFI Antenna (27)

Ăng Ten 433MHz Đầu Ipex Dài 10cm 3dBi 10W

SWR: =<1.5, tần số: 433MHz

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 74

Cáp RF Đầu SMA Cái Nối 1.13Ipex Dài 20cm

P/N: 1.13IPEX-FM-SMA, tần số 6.0GHz

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 451

Ăng Ten Wifi 2.4GHz 2dBi Đầu SMA Đực Dài 5cm

Độ lợi: 2dBi, 802.11b/g, 50ohm

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 99

Ăng Ten Superbat 433Mhz 5dBi SMA Đực Dài 1.5m

50 ohm, cáp RG174, CDMA/GPRS/GSM/LTE/3G/4G

29,000 đ/Cái

Dây Ăng Ten 2.4GHz 3dBi IPEX

Tần số: 2400 ~ 2500 MHz, IPEX 1.13, dài 12cm

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 386

Ăng Ten Wifi 2.4GHz 3dBi Đầu SMA Cái Kèm Cáp RF Ipex 25cm

Băng tần kép: 2.4 Ghz ~ 5.8 Ghz, 3dBi

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 498

Cáp RF Đầu SMA Cái Nối 1.13Ipex Dài 10cm

P/N: 1.13IPEX-FM-SMA, Female SMA to 1.13Ipex, tần số 6.0GHz

12,000 đ/Sợi

Hàng còn: 477

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 76

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 165

USR-ANT2G5G-S001 Ăng Ten Wifi PCB Ipex Dài 10cm

802.11a/b/g/n, 2.5dBi, pcb size 24.25x9.15x1.5mm

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 99

Cáp RF Đầu SMA Đực Nối 1.13Ipex Dài 20cm

WIFI/GSM/3G/GPS/4G, trở kháng: 50 Ohm, 6Ghz

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 483

315-TT01 Ăng Ten Lò Xo 315Mhz 2dBi Dài 26mm

Gain: 2.0dBi, VSWR ≤ 1.5 dB, L=26mm, D=4.5mm, Dây 0.8mm

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 389

Ăng Ten Wifi 2.4GHz 3dBi Đầu SMA Cái Kèm Cáp RF Ipex 5cm

Băng tần kép: 2.4 Ghz ~ 5.8 Ghz, 3dBi

19,000 đ/Cái

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 52

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 160

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 169

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 12

Cáp RF Đầu SMA Đực Nối 1.13Ipex Dài 10cm

P/N: 1.13IPEX-M-SMA, Male SMA to 1.13Ipex, tần số 6.0GHz

12,900 đ/Sợi

Hàng còn: 580

Ăng Ten Wifi 2.4G 5dBi Đầu Ipex Dài 10cm

50 ohm, 2.4Ghz, pcb size: 42x12 mm

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 489

35,000 đ/Sợi

Hàng còn: 42

RG174 Dây Nối Ăng Ten Đầu SMA Đực-Cái Dài 9M

Dây chuẩn RG174, đầu SMA Male nối Female, RP-SMA, Female-Male

63,000 đ/Sợi

Hàng còn: 82

Ăng Ten WiFi 2.4GHz 3dBi Đầu SMA Cái Dài 11cm

Tần số: 2400~2500 Mhz, Gain: 3dBi

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 59

Ăng Ten Wifi 2.4GHz 2dBi Đầu SMA Cái Dài 5cm

Độ lợi: 2dBi, 802.11b/g, 50ohm

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 421

WF-9 Ăng Ten Wifi 2.4GHz 9dBi Đầu SMA Cái Dài 38cm

802.11b/g, đầu nối RP-SMA, trở kháng 50ohm

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 59

WF-5 Ăng Ten Wifi 2.4GHz 5dBi Đầu SMA Cái Dài 20.5cm

802.11b/g WiFi Antenna Aerial RP-SMA

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 25

Ăng Ten Lò Xo 433Mhz 2.5dBi Dài 37mm

Gain: 2.5dBi, VSWR ≤ 1.5 dB, L=37mm, D=5.5mm, dây 0.8mm

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 188

Ăng Ten Superbat 315Mhz 7dBi SMA Đực Dài 1.5m

50ohm, cáp RG174, CDMA/GPRS/GSM/LTE/3G/4G

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 300
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký