0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

RF Remote Điều Khiển Relay Từ Xa (42)

199.000 đ/Bộ
Hết hàng
192.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
108.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Công suất tối đa 1000w, xa 30~50m
68.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
220.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
204.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
152.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
484.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
252.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
368.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
200.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
64.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Dùng remote sóng radio 433MHz
224.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Dùng remote sóng radio 433Hz
200.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
364.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Nguồn cấp: 190V ~ 240VAC
174.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
280.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
328.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
228.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
232.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
376.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
324.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
632.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
332.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
380.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
284.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
192.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Bộ điều khiển đóng mở cửa RF 433MHz
253.000 đ/Cái
Hết hàng
Bộ điều khiển đóng mở cửa RF 433MHz 220VAC
270.000 đ/Cái
Hết hàng
Bộ điều khiển đóng mở cửa RF 433MHz
260.000 đ/Cái
Hết hàng
161.000 đ/Bộ
Hàng còn: 10
162.000 đ/Bộ
Hàng còn: 11
140.000 đ/Bộ
Hàng còn: 27
481.000 đ/Bộ
Hàng còn: 7
482.000 đ/Bộ
Hàng còn: 18
Thu phát 4000m 315Mhz, 1 kênh, 12VDC
270.000 đ/Bộ
Hàng còn: 11
128.000 đ/Bộ
Hàng còn: 16
174.000 đ/Bộ
Hàng còn: 51
125.000 đ/Bộ
Hàng còn: 53
119.000 đ/Bộ
Hết hàng

Đăng nhập

Chat